Uppsala kommun - enheten för näringsliv och marknad

Processledare för utmanarrätten i Uppsala utsedd

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 12:45 CEST

Christoffer Nilsson kommer att arbeta med frågor om utmanarrätten inom Uppsala kommun.
Han börjar arbetet den 9 september.

Christoffer Nilsson har de senaste två åren arbetat med näringslivs- och etableringsfrågor på Kommunledningskontoret i Uppsala kommun. Innan dess har han under sex år lett och byggt upp verksamhet inom näringslivet med både offentlig- och privat sektor som uppdragsgivare. Dessutom har han arbetat på Nutek med näringslivsfrågor, på Uppsala Universitet och Regionförbundet i Uppsala län.

Som processledare för utmanarrätten ska Christoffer Nilsson informera om möjligheten att utmana och om regelverket runt detta, i den kommunala organisationen. Han ska hjälpa och stödja medarbetare i kommunen, för att göra det möjligt för dem att utmana och i samband med konkurrensutsättning lämna anbud på kommunal verksamhet.

Christoffer Nilsson ska också informera om utmanarrätten externt och bistå eventuella utmanare som har frågor om den kommunala verksamheten.

- Sammantaget har jag en god insikt om både privat och offentlig verksamhet och under vilka betingelser verksamheter bedrivs. Mina sex år som chef och resultatansvarig har gett mig goda förutsättningar att möta de frågor som personalgrupper i Uppsala kommun kan ha kring utmanarrätten, säger Christoffer Nilsson.

En processutvecklingsgrupp ska ge processledaren stöd genom sina olika specialistkompetenser men de har också till uppgift att arbeta med ständiga förbättringar av utmanarrätten och dess regelverk.

För mer information

Christoffer Nilsson, processledare Kommunledningskontoret, telefon 018-727 12 45,
076-119 79 37

Åsa Morén, processansvarig Kommunledningskontoret, telefon 018-727 18 19, 070-824 83 63