BIZsailing AB

Processorienterad verksamhetsutveckling med metoder från BIZsailing

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 00:11 CEST

Att transformera kundens behov till deras tillfredställelse innebär en ständig utmaning för leverantören, när produkt och tjänst ska levereras i tid med service. De flesta företag drivs traditionsenligt med en organisation där dess funktioner står i centrum. Tyvärr upplever de flesta tvärfunktionella brister med denna styrning. Att däremot orientera sig mot en processbaserad verksamhet skapar möjlighet att bli det företag kunden efterfrågar, där produkt och tjänst levereras i tid med service. Allt handlar om förståelse med engagemang inom organisationen, där varje person bidrar med sin del.  

BIZsailing metod för Processorientering guidar dig genom alla faser för etablering av detta arbetssätt. Processer och dess aktiviteter blir tydliggjorda med ansvar och mätning utifrån ett holistiskt perspektiv. Resultatet blir en organisation som driver ständig förbättring med inbyggd säkerhet att daglig verksamhet uppfyller sina mål. 

Kontakta oss gärna för att ta reda på hur BIZsailing kan hjälpa dig att tänka i nya banor.

BIZsailing - Erbjuder tjänster att förbättra ditt företags verksamhetsutveckling med BIZsailing's unika metoder. Resultatet är ett samspel i excellens mellan organisation, affärsprocesser och informationssystem.

BIZsailing är en idé som vuxit fram efter mer än 20 år erfarenhet inom detta utmanande område att förbättra företags verksamhetsutveckling. I december 2010 startade vi företaget.

BIZ och sailing har samverkat och utvecklat varandra sedan 3000 f Kr eller tidigare. Nya marknader möttes och kunskap utbyttes. Med denna långa samverkande utveckling ska vi fånga framtiden ur ett holistiskt perspektiv! I denna anda har vi skapat metafor BIZsailing. Läs hela metaforen>>

www.bizsailing.se

+46 76 9412001