Statistiska centralbyrån, SCB

Producentpriserna fortsatt ner

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 10:04 CEST

Producentpriserna totalt sjönk med 0,7 procent från augusti till september. Under samma period sjönk priserna på exportmarknaden med 1,4 procent och på importmarknaden med 2,2 procent. På hemmamarknaden ökade priserna med 0,1 procent.

Lägre priser på datorer, elektronikvaror och optik samt övriga maskiner bidrog till nedgången på både import- och exportmarknaden. Därtill bidrog lägre priser på råolja till nedgången på importmarknaden. Högre priser på el, gas och fjärrvärme bidrog till uppgången på hemmamarknaden. En bidragande faktor till den totala nedgången är en förstärkning av den svenska kronan.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk i genomsnitt med 1,0 procent från augusti till september.

Jämfört med september förra året har producentpriserna totalt sjunkit med 1,9 procent. På exportmarknaden har priserna sjunkit med 4,1 procent och på importmarknaden med 4,4 procent. På hemmamarknaden har priserna ökat med 0,4 procent medan priserna för inhemsk tillgång har gått ned med 2,0 procent.

Se här

Växelkursförändringar under september

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan från augusti till september mot den amerikanska dollarn med 4,2 procent, mot det brittiska pundet med 3,5 procent, mot den danska kronan med 3,0 procent, mot euron med 2,9 procent och mot den norska kronan med 1,2 procent.
Se här

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för oktober 2012 publiceras 2012-11-27 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar

Maria Ädel
Tfn 08-506 947 16
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Erik Hillström
Tfn 08-506 945 04
E-post fornamn.efternamn@scb.se