Statistiska centralbyrån, SCB

Producentpriserna sjönk

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 10:06 CEST

Producentpriserna på hemmamarknaden sjönk med 0,7 procent från juni till juli. Under samma period sjönk priserna på importmarknaden med 1,5 procent och på exportmarknaden med 1,5 procent. Producentpriserna totalt sjönk med 1,1 procent.

På hemmamarknaden bidrog lägre priser på elektricitet med 0,6 procentenheter till nedgången. Högre pris på raffinerade petroleumprodukter motverkade nedgången med 0,1 procentenheter. På import- och exportmarknaden bidrog förutom lägre pris på elektricitet även lägre priser på metaller, kemikalier samt datorer och elektronikvaror till nedgången. En bidragande faktor till nedgången är en förstärkning av den svenska kronan. Högre priser på råolja motverkade nedgången på importmarknaden med 0,5 procentenheter.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk i genomsnitt med 1,1 procent från juni till juli.

Jämfört med juli förra året så har producentpriserna sjunkit med 1,1 procent. Under samma period har priserna på exportmarknaden sjunkit med 1,5 procent och på importmarknaden med 2,9 procent. På hemmamarknaden har priserna sjunkit med 0,9 procent samtidigt som priserna för inhemsk tillgång gått ned med 1,9 procent.

Se tabell

Växelkursförändringar under juli

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan från juni till juli mot det brittiska pundet med 2,7 procent, mot euron med 2,6 procent, mot den danska kronan med 2,6 procent, mot den amerikanska dollarn med 2,6 procent och mot den norska kronan med 1,9 procent.

Se tabell

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för augusti 2012 publiceras 2012-09-25 kl. 09.30.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar

Erik Hillström
Tfn 08-506 945 04
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Gunilla Nilsson
Tfn 08-506 946 18
E-post fornamn.efternamn@scb.se