Teknikföretagen

Produktion i Indien ger jobb i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 10:40 CEST

Den svenska teknikexporten till Indien har ökat med 8 Mdr SEK de senaste tio åren vilket motsvarar ungefär 1 700 jobb i Sverige. Vi tar marknadsandelar från andra exportörer och vi har ett stort överskott i teknikhandeln med Indien. Samtidigt har importen från Indien ökat men från låg nivå. Det är främst delar till bilindustrin som importeras och utvecklingen indikerar en fortsatt kraftig ökning av denna import till Sverige.


De svenska företagen har främst produktion för den lokala marknaden i Indien. I framtiden blir det mer export från Indien regionalt och även globalt.

I Indien är det framförallt den inhemska bilindustrin med sina underleverantörer som kommer att växa kraftigt framöver. Exakt hur detta kommer att påverka Sverige och industrin i Sverige är ännu inte avgjort.

Rapporten "Svenska företag i Indien - hur påverkas verksamheten i Sverige?" baseras på intervjuer med företagsledare för 15 svenska storföretag med verksamhet i Indien.

Rapporten visar att antalet anställda i svenska företag i Indien fördubblats på bara fem år och att företagens egna expansionsplaner antyder att de kommer att ha minst 30000 anställda inom fem år. Det som mest bromsar företagens expansion i Indien är dålig infrastruktur, omfattande byråkrati och korruption.

Utöver rapporten om hur Indien - påverkar verksamheten i Sverige publicerar Teknikföretagen en serie rapporter om bland annat bilindustrin med sina underleverantörer och andra viktiga delar av indisk teknikindustri.