Naturskyddsföreningen

Produktionen av biogas mer än fördubblas i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:21 CEST

En sammanställning som Naturskyddsföreningen gjort visar att produktionen av förnybar biogas dramatiskt kommer att öka i Sverige de närmsta åren. Men avgörande för att denna utveckling ska kunna fortsätta är att lokala klimatprojekt får ett fortsatt statligt stöd och att skatten på klimatpåverkande utsläpp fortsätter att höjas.


Naturskyddsföreningen har gått igenom de projekt som planeras i många av Sveriges kommuner och på de stora energibolagen. Sammanställningen visar att produktionen av biogas kommer att öka från dagens 1,2 TWh/ år till närmare 3 TWh/år inom de närmsta åren.

- Det här är en glädjande och nödvändig utveckling. Biogasen är en viktig del i omställning till ett mer klimatsmart samhälle eftersom biogasen har en dubbel klimatnytta, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Den borgerliga alliansregeringen har beslutat upphöra med stödet till lokalt klimatarbete KLIMP. De sista ansökningarna beviljades i maj 2008. En tredjedel av KLIMP-pengarna har gått till biogasprojekt.

- Om vi ska klara våra klimatmål får inte den biogasboom vi ser nu stanna upp. Därför måste regeringen fortsätta att stödja lokala klimatprojekt, säger Svante Axelsson.

Svensk Gasföreningen presenterade i somras en rapport som menade att biogasens potential är mer än 10 TWh/år. Denna beräkning bygger emellertid på dagens tekniska och politiska förutsättningar. Naturskyddsföreningen menar att biogasens potential kan bli ännu större med rätt politiska styrmedel. Det handlar om ökade skatter på utsläpp av fossilt koldioxid, ökad differentiering av fordonsskatterna, fortsatt stöd till utbyggnaden av pumpar för fordonsgas och bättre konsumentinformation kring andelen fossilgas i fordonsgasen.

För mer fakta:
Läs hela PM:et med hela listan på nya biogasprojekt över hela landet:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Biogasboomen.pdf

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-728 2585
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Fakta biogas
Biogas består till största delen av metangas (CH4) och uppkommer genom rötning, dvs. den process när bakterier bryter ner kolföreningar och bildar metan som en restprodukt.
Metan är en gas som i sig har en negativ påverkan på klimatet som är större än koldioxiden. Det innebär att om metan från våra avloppsverk och soptippar läcker ut i atmosfären bidrar de till klimatförändringarna. Därför säger man att förbränningen av biogas har en dubbel klimatnytta.
Fossilgasen ("naturgas") består också i huvudsak av metangas (CH4) men utvinns vid oljefälten och har bildats av fossila djur och växter och har bundits i jordskorpan under mycket lång tid. När den gasen förbränns bildas det precis som vid förbränning av bensin och diesel koldioxid som ökar halten av koldioxid i atmosfären och vilket höjer den globala temperaturen.Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00