Riksdagen

Produktionen av ekologiska livsmedel når inte målet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 14:27 CET

Miljö- och jordbruksutskottet har följt upp statens insatser för att nå 2010 års mål för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel. Målen om kraftigt ökad produktion av mjölk, ägg, nöt, gris och fågel kommer att nås. Däremot nås inte målet om att 20 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk eller målet om att 25 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk.

Miljö- och jordbruksutskottets uppföljning visar att tillämpningen av regelverket för ekologisk produktion har förbättrats efterhand, även om vissa delar av regelverket är svårtillgängliga. Utskottet anser att det är viktigt att fortsätta arbetet med regelverket så att det blir enkelt och tydligt. Det är också viktigt att de ekologiska lantbrukarna får tid att anpassa sin verksamhet om regler som påverkar deras ekonomiska förutsättningar ändras.  

Viktigt med forskning, utveckling och rådgivning
Statens satsning på forskning, utveckling och rådgivning har bidragit till att utveckla den ekologiska produktionen. Det är viktigt att satsningen fortsätter. Framsteg inom den ekologiska produktionen kan bidra till arbetet med hållbarhet inom den övriga livsmedelsproduktionen. Utskottet anser också att statens insatser för att sprida kunskap om upphandling och användning av ekologiska livsmedel inom den offentliga sektorn bör fortsätta. Det är positivt att frågor som transportbehov, klimatpåverkan och säsongsanpassning har täckts in i detta arbete.
Utskottet gjorde sitt ställningstagande när man på tisdagen sa ja till regeringens förslag om anslag för 2010 till areella näringar, landsbygd och livsmedel.  
För mer information Kontakta ledamöterna i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp:

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 15 december. Debatten sänds via webb-tv. Webb-tv Dokument

Johanna Blomqvist
Informationsenheten, tfn 08-786 47 34, 020-349 000