PA Resources AB

PRODUKTIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FÖR AUGUSTI 2008

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 14:00 CEST

Denna rapport sammanfattar produktionen och försäljningen av råolja och gas för
PA Resources-koncernen under augusti månad 2008. Koncernen har under augusti uppnått ett nytt rekord när det gäller produktion under en enskild dag - totalt producerades 22 200 fat olja denna dag. Detta visar den totala potential som finns i nuvarande produktionsbrunnar.

Total produktion
* Koncernens totala olje- och gasproduktion under augusti 2008: 483 200 BOE

Råolja
* Genomsnittlig oljeproduktion per dag under augusti 2008: 15 600 fat per dag
* Ackumulerad oljeproduktion januari till augusti 2008: 3 217 500 BOE
* Total oljeproduktion under augusti 2008: 483 200 BOE
* Försäljning av olja under augusti 2008: 251 400 BOE
- varav till export 241 500 BOE
- varav lokal försäljning 9 900 BOE
* Snittpris för försäljning av råolja under augusti 2008: 104,91 USD per fat

Gas
* Total gasproduktion under augusti 2008 0 BOE
* Snittpris för försäljning av gas under augusti 2008: 0 USD per BOE

Kommentarer
* Det genomsnittliga försäljningspriset var 104,91 USD per fat olja under augusti månad.
* Produktionen av olja sker på sju olika oljefält i två geografiska områden; Tunisien och Norge.
* På Didon-fältet i Tunisien, har produktionsbrunnen Didon-5 gradvis tagits i produktion under augusti, efter att ha varit avstängd sedan produktionen i den nya brunnen Didon-7 påbörjades. Produktionen under augusti har påverkats av borrningar på fältet under månaden, samt ett omfattande testprogram som har genomförts på de två brunnarna Didon-5 och Didon-7, vilket har resulterat i perioder av nedsatt eller ingen produktion.
* Volve-fältet i Norge har levererat en rekordstor produktion från två produktionsbrunnar under månaden. Produktionsnivån har varit högre än den estimerade topproduktionen för fältet. En andra vatteninjektionsbrunn har också färdigställts. En planerad avstängning av gasexportplattformen för underhåll har gjort att produktionen under hela perioden är reducerad.
* Koncernen har under månaden uppnått ett nytt rekord när det gäller produktion under en enskild dag - totalt producerades 22 200 fat olja denna dag. Under en period av fem dagar bevisades att koncernens totala produktionskapacitet var över 20 000 fat olja per dag. På grund av den reducerade drifttiden i brunnar och anläggningar under månaden, uppgick dock koncernens snittproduktion till 15 600 fat olja per dag under augusti.

Förklaringar
- BOE (barrels of oil equivalent) = fat oljeekvivalenter

Oslo/Stockholm, 4 september 2008
PA Resources AB (publ)

För mer information, kontakta gärna:
Trond Bjerkan
Vice VD, PA Resources AB
Telefon: +47 21 56 76 10
E-post: info@paresources.noPA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Grönland, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources AB hade intäkter om 2 794 MSEK under 2007. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.