PA Resources AB

PRODUKTIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FÖR JULI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 10:16 CEST

Denna rapport sammanfattar produktion och försäljning av råolja och gas för PA Resources-koncernen under juli månad 2007. Nästa rapport kommer att gälla för augusti 2007 och den publiceras i september.

Råolja
* Total oljeproduktion i koncernen under juli 2007: 636 000 fat
* Genomsnittlig oljeproduktion per dag under juli 2007: 20 500 fat per dag
* Ackumulerad oljeproduktion under januari - juli 2007: 3 172 000 fat
* Försäljning av olja under juli 2007: 788 000 fat
- varav till export: 465 000 fat
- varav lokal försäljning: 323 000 fat
* Genomsnittligt försäljningspris under juli 2007: 71,94 USD per fat

Gas
* Ingen gas har producerats eller sålts under juli månad.

Kommentarer
* All produktion under juli 2007 kommer från de tunisiska tillgångarna. Detta inkluderar fälten Didon, Douleb, Semmama, Tamesmida och Ezzaouia. El Bibane-fältet är inte i produktion i avvaktan på underhållsarbeten och att nya brunnar ska borras. I slutet av juli påbörjades borrningen av produktionsbrunnen El Bibane-4 och den beräknas komma i produktion under oktober 2007.
* Driftstiden i procent på Didon-fältet uppgick till 99 procent under juli 2007.


Oslo, 15 augusti 2007
PA Resources AB (publ)


Vid frågor, kontakta gärna
Trond Bjerkan
Vice VD, PA Resources AB
Telefon: +47 21 56 76 10
E-post: info@paresources.no
PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tolv licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville).
PA Resources AB hade intäkter om cirka 930 MSEK under 2006. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt på Nordiska börsen i Sverige. För mer information, besök gärna www.paresources.se.


PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tolv licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources AB hade intäkter om cirka 930 MSEK under 2006. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige.