Rooseum

Produktionsenheten presenterar Schleuser.net och Gregor Noll på Rooseum

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 13:31 CEST

Lördagen den 22 april kl 12 - 15
Rooseums café
Fri entré

Produktionsenheten inbjuder er till föredrag av konstnärsgruppen Schleuser.net och Gregor Noll som är docent i folkrätt vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet.

Föredragen kommer att handla om migrationspolitik och dess olika strategier kring ämnen med koppling till papperslösa, flyktingtransporter och asyllagar.

Schleuser.net är en tysk konstnärsgrupp som presenterar sig som en lobbyorganisation som specialiserar sig på resande utan dokument över landsgränser. Det uttalade målet för Schleuser.net är att uppvärdera synen på de kvinnor och män som arbetar med papperslösa. För mer information: www.Schleuser.net

Gregor Nolls har skrivit om olika aspekter av den europeiska asyl-
politiken och dess historia. Hans doktorsavhandling från 2000 heter Negotiating Asylum. Han har skrivit ett antal artiklar i ämnet mänskliga rättigheter, om användandet av begreppen tvång och säkerhet inom folkrätten, problematik kring förföljelse på grund av kön, demokratiteori och flyktingrätt.

Föredragen äger rum på Rooseum i Malmö lördagen den 22 april
kl. 12 - 15

12.00 - 13.00 Gregor Noll
13.15 - 14.15 Schleuser.net
14.15 - 15.00 Öppen diskussion

Produktionsenheten är ett forskningsprojekt och ett forum för konstnärer som arbetar med undersökande journalistik, mediekritik och narrativa experiment. Projektet fokuserar på en kritisk analys av narrativa strukturer inom videokonst och film, och en diskussion kring bilders produktions- och distributionssystem i allmänhet.

Produktionsenheten arrangerar seminarier, föredrag och symposier för att skapa en tvärvetenskaplig diskussion kring narrativa strukturer. Produktionsenheten består av: Petra Bauer, Nanna Debois Buhl, Kajsa Dahlberg, Johanna Gustafsson, Sara Jordenö, Conny Karlsson, Runo Lagomarsino, Ditte Lyngk沭Pedersen och Ylva Westerlund.

VARMT VÄLKOMNA!