AQILLES Invest AB

Produktionslyftet ger Motala Train framtidsinjektion

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 09:29 CET

Aqillesägda Motala Train deltar i Produktionslyftet som startade i november 2012 och kommer att pågå i arton månader framåt. Syftet är att med ett förändrat arbetssätt öka intäkterna och skapa förutsättningar för ökad expansion.

Produktionslyftet erbjuder medelstora företag inom traditionell tillverkningsindustri utbildning och coachning i praktiskt förändringsarbete med Lean som utgångspunkt. Syftet är att bidra till
företagens utveckling mot effektiv produktion och en stark och uthållig förändringsförmåga.
Finansiärer av Produktionslyftet är Vinnova, Tillväxtverket och KK-stiftelsen. (www.produktionslyftet.se)

Motala Trains vilja att satsa på Produktionslyftet handlar i grunden om ett starkt engagemang hos företagsledningen, dominerat av synsättet att människorna i företaget är den viktigaste resursen.

-  Med stöd av Produktionslyftet ska vi bli ett effektivare företag i hela vår process från offert till slutleverans av färdig produkt. Syftet är att skapa ett bra företag för våra kunder,medarbetare och ägare som ger oss grunden att förverkliga våra expansionsplaner, menar Michael Olsson, VD för Motala Train.

Produktionslyftet kommer att på ett strukturerat sätt stödja Motala Train att komma igång med
värdeflödesanalyser inom både den administrativa processen och produktionsprocessen.

- Med Produktionslyftet implementerar vi Lean-tänkandet med målsättningen att omfatta
hela företaget. Det är avgörande att arbetssättet slår rot ordentligt, varför vi verkligen satsar på att alla i företaget engagerar sig helhjärtat, säger Michael Olsson.

Ett av de identifierade förbättringsområdena som Motala Train vill ta itu med är att minska slöseriet i produktionen.

-  Fokus på ständiga förbättringar och minskade slöserier gör oss till ett företag som kan ge bättre service, högre kvalitet och öka värdet för våra kunder, menar Helena Eklund, inköpare och en av två Lean-koordinatorer på Motala Train.


 

Läs mer på www.produktionslyftet.se


För mer information,kontakta:

Michael Olsson, VD Motala Train

Tel., 070-25 11 598  e-mail: michael.olsson@motalatrain.se

Martin Linde, VD Aqilles Invest

Tel., 0706- 73 09 68  e-mail: martin.linde@aqilles.com

Ebba Åsly Fåhraeus, Kommunikationschef Aqilles Invest

Tel. 0734-00 04 33,   e-mail: ebba.asly.fahreus@aqilles.com

 

Motala Train AB är ett ungt företag med en lång historia som leverantör av kvalificerade tekniska tjänster för järnvägsfordon med inriktning på tre huvudområden: Reparationer, Underhåll och Ombyggnader. Bolaget erbjuder sina kunder flexibla, enkla och kostnadseffektiva lösningar.
Med lång erfarenhet och hög teknisk kompetens kan Motala Train dessutom erbjuda
kundanpassade lösningar och specialprodukter. Läs mer på www.motalatrain.se.

Aqilles Invest tillför helhjärtat engagemang och kapital i mindre och medelstora onoterade bolag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt. Bland portföljbolagen finns Qeep Consulting, Joblink,
Motala Train, Motala Verkstad och Ceres Foods. Mer information finns på www.aqilles.com.