PA Resources AB

Produktionstart och nytt oljefynd i Tunisien

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 16:53 CEST

SAMMANFATTNING
PA Resources AB (PAR) kan meddela att den första zonen i brunnen Ezzaouia 15 är satt i reguljär produktion med en vatten fri produktionsvolym på 950 fat per dag olja. I den tredje borrade brunnen i fältet - Ezzaouia 16 - har olja på träffats i en 13 meters zon under borrning.
PA Resources har en ägarandel av 13,5 % i Ezzaouia fältet.


EZZAOUIA FÄLTET

Borrprogrammet i Ezzaouia
I Ezzaouia-15 brunnen är nu satt i reguljär produktion med en vatten fri produktionsvolym på 950 fat per dag olja från en zon av de två separata oljeförande zonerna på totalt 21 meter. Komplettering är utfört for båda zonerna och efter nödvändiga mätningar av produktionsvolymen vill den andra zonen också bli satt i produktion.

I den tredje brunnen, Ezzaouia 16 som är en undersökningsbrunn har det planerade borrdjupet nåtts i Zebagg formationen. En porös formation har påträffats. Den påträffade zonen är separerad från existerande Zeebag zonen där idag produktion sker i fältet. Formationen är dock vatten- bärande.

Ett annat mål med borrningen var Ketatna formationen som påträffads över Zeebag- formationen. I denna formation har olja på träffats i en 13 meters zon under borrning. Lönsamheten för oljeproduktion i denna zon vill bli vidare utvärderat.

Operatör i Ezzaouia-fältet är MARETAP. Övriga delägare i fältet är det tunisiska oljebolaget ETAP (55 %) och Centurion Energy Inc (31,5 %).

OM PA RESOURCES AB
PA Resources AB är ett svenskt bolag inriktat på att köpa och utveckla producerande olje- och gas reserver samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Olje - och gas utvinningen är koncentrerad till Nord Afrika och Tunisien. Bolaget, som är noterad på Oslo Börs SMB listan och Nordic Growth Market NGM i Stockholm.

Bolaget har en stark ställning som oljeproducent i Tunisien och med den positionen avser bolaget att expandera i Tunisien och i närområdet. Ett flertal projekt utvärderas innefattande både producerande fält och områden för prospektering.

Bolaget har också startad en godkännandeprocess med det norska Olje och Energidepartementet för och bli en aktiv deltagare och licenshavare på den norska kontinental sockeln. PAR har under utvärdering flera fält och företag.

PA Resources är i dag ett expansivt företag med motiverade medarbetare i Stockholm, Oslo och Tunis.

Ulrik Jansson
Verkställande direktör

Stockholm, 18 oktober 2004
PA Resources AB

For ytterligere informasjon vennlig ta kontakt med:
Ulrik Jansson, Adm. Dir.
Tel: +46 8 21 83 82
E-mail: pa.resources@telia.com
eller
Trond Bjerkan, VP
Tel: +47 22838125
E-mail: trobje@online.no

PA Resources AB
www.paresources.se

PA Resources är ett svenskt bolag som inriktat sin verksamhet på naturresursområdet inom olja/gas och mineraler. Koncernen har under senaste åren genomgått en omfattande omstrukturering där mineralverksamheten avskiljts som ett eget börsbolag och artfrämmande verksamheter avyttrats