Compare Karlstad

Produktlansering med förhinder - ett lyckat exempel på testuppdrag för Compare Testlab och Altran

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 10:41 CEST

Bilden: Sven Wedemalm (Compare Testlab) med Mattias Lindahl och Peter Torpman (Altran)

Innan företaget skulle lansera den nya ICT-produkten på konsumentmarknaden lät man testa kvalitet och funktionen i produkten och dess programvara på Compare Testlab. Testerna visade att programvaran hade så många allvarliga fel och brister att lanseringen stoppades.

"Bra för företaget som kunde undvika stora problem och dyra extrakostnader med en dålig konsumentprodukt på marknaden - och ett lyckat exempel på styrkan med ett leverantörsoberoende testcenter", konstaterar Sven Wedemalm på Compare Testlab som fick uppdraget och Mattias Lindahl på Compare-företaget Altran som utförde testerna.

Att låta testa sina ICT-produkter före leverans är viktigt - men allt för få företag låter göra det. De förlitar sig på att deras underleverantörer gör det. Så var fallet för det aktuella företaget inför lanseringen av en ny och avancerad kommunikationsutrustning med programvara och hårdvara från olika underleverantörer.

Efter tips om Compare Testlab beslöt man dock - "att för säkerhets skull" - låta genomföra ett leverantörsoberoende test av den nya produkten.

Viktigt med oberoendet

"Företaget vände sig till oss eftersom de hört att vi har den testmiljö, de testresurser och den testkompetens som krävs för att kunna genomföra leverantörsoberoende tester", förklarar Sven Wedemalm på Compare Testlab.

Att vända sig till en oberoende testpartner var viktigt för företaget:

  • Dels för att företaget inte själva har den testkompetens som krävs för att kunna ställa krav på leverantören av programvara i form av testspecifikation med testfall baserade på produktdokumentation och funktionalitetsbeskrivning;
  • Dels för att utvecklingen av programvaran var geografiskt spridd globalt med otydlig ansvarsfördelning mellan parterna - framför allt beroende på skillnader mellan arbetssätt i olika länder.

Fick det teststöd som behövdes

Compare Testlab kunde som oberoende testpartner gå in och ge företaget det teststöd som behövdes.

En lämplig testmiljö för programvaran i produkten kunde snabbt och enkelt sättas upp i Compare Testlab. "Här finns redan infrastrukturen färdig med allt från servrar i datorhallar till avancerade simuleringsverktyg för test av kommunikationslösningar - på plats i testlabbet eller på distans från vilken plats som helst i världen", berättar Sven Wedemalm.

Testresurser och testkompetens anlitas av Compare Testlab utifrån behov för varje enskilt testuppdrag. "Med tillgång till Compare-företagens samlade resurser och kompetens inom test kan vi i princip klara det mesta i både stora och komplexa testuppdrag", förklarar Sven Wedemalm.

Altran hade testkompetensen

Det var kombinationen av testlabbets rykte och Altrans uppvisade kompetens inom kommunikationslösningar som under förhandlingar med kunden ledde fram till att uppdraget hamnade i Karlstad.

"Utan Compare Testlab hade vi aldrig fått just detta testuppdrag", konstaterar Mattias Lindahl på Altran som ser positivt på affärsmodellen - att Compare Testlab fungerar som en oberoende plattform för testuppdrag och att Compare-företagen svarar för leverans av kompetens.

"Det är ett partnerskap som bygger på stor öppenhet - det här testuppdraget visar att konceptet med Compare Testlab håller och fungerar mycket bra", säger Mattias Lindahl.

Krävde omfattande "detektivarbete"

Uppdraget för Altran var att som oberoende testpartner tillsammans med Compare Testlab testa och kvalitetssäkra funktionen på produkten och dess programvara.

"Den stora utmaningen i detta uppdrag var den bristfälliga produktdokumentationen och funktionalitetsbeskrivning", berättar Peter Torpman på Altran som deltog i testuppdraget.

Trots det kunde Altran - genom sin tekniska kompetens och ett omfattande "detektivarbete" - förstå funktionen tillräckligt bra för att kunna skriva en testspecifikation med relevanta testfall.

"Vi fick använda ett stort mått av 'grävande' arbete för att lista ut hur olika funktionaliteter skulle testas", fortsätter Peter Torpman. "Därefter kunde vi upprätta testmiljö och inleda testerna. I slutet av uppdraget automatiserades 90 procent av testfallen med hjälp av Jenkins - ett open source-verktyg kompletterat med egenhändigt utvecklade testverktyg".

Ett lyckat exempel - trots misslyckandet

Testuppdraget är ett ovanligt lyckat exempel på vikten av att testa sina ICT-produkter före leverans - trots (eller tack vare) den misslyckade produktlanseringen.

För uppdragsgivaren blev testresultatet en tuff påminnelse om detta. Programvaran i den nya produkten innehöll så många och så allvarliga fel och brister att lanseringen på marknaden stoppades. "Hade produkten kommit ut på marknaden hade det vållat företaget stora problem med missnöjda kunder och dyra extrakostnader för att åtgärda felen", konstaterar Sven Wedemalm.

För Compare Testlab blev uppdraget en bekräftelse på att konceptet med en leverantörsoberoende testpartner håller - och att affärsmodellen fungerar i praktiken. "Detta visar hur vi kan hantera denna typ av testaffärer - oavsett om det gäller ett enskilt företag eller stora vårdaktörer som är fallet i Nordic MedTest-projektet som verkar för ett nationellt testcenter för vård-IT", förklarar Sven Wedemalm.

För Altran är testuppdraget en bra kundreferens som visar den testkompetens som finns i företaget. "Test ingår i det mesta vi gör och vi räknar med att en stor del av resurserna för produktutveckling bör ligga på test - därför vill vi gärna lyfta fram konkreta fall som visar att en investering i test kan löna sig många gånger om", säger Mattias Lindahl.

...............................................

Compare Testlab är mycket mer än en testmiljö med moderna datorhallar - det är ett kompetenscenter som samlar kunskap och resurser för att tillsammans bli bäst på test och kvalitetssäkring av programvaror och IT-system. Compare Testlab har två kundkategorier:

  • Testkunder: Kunder som behöver hjälp med att testa och kvalitetssäkra sina IT-lösningar och behöver ett leverantörsoberoende kompetenscenter inom test som kan erbjuda den infrastruktur, kompetens och de resurser som krävs för uppdraget.
  • Infrastrukturkunder: Kunder som själv erbjuder testtjänster men som behöver modern infrastruktur, bred kompetens och resurser som skapar mervärde i de tjänster som de själva erbjuder sina kunder.

Läs mer om Compare Testlab >>

...............................................

Altran är Europas ledande konsultföretag inom högteknologisk R&D och innovativa IT-lösningar med 20.000 medarbetare världen över. Företaget är noterat på Paris-börsen och har funnits sedan 1982. I Skandinavien är Altran representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Karlstad och Oslo med över 400 medarbetare. Altran har en ledande position inom bland annat Intelligenta System, en ny generation inbyggda och realtidskritiska system med hög grad av kommunicerbarhet (connectivity).

Läs mer om Altran i Karlstad >>