Scalae AB

Produktutvecklarna Scalae AB rekryterar Creative Director

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 02:15 CET

Funktionell och inspirerade design är idag nödvändiga ingredienser för att en produkt skall lyckas på marknaden. I produktens utvecklingskedja måste de kommunikativa aspekterna och mjuka värderingarna byggas in från start. Detta är en erkänd hygienfaktor i dagens produktutvecklings-kedja, ändå är det få som tillämpar det.

- ”Genom rekryteringen av Magnus Göransson förstärker vi ytterligare vårt redan framgångrika erbjudande. Vi är övertygade om att vår unika metod - Integrerad Industridesign - där industridesigners och konstruktörer på effektivaste sätt samarbetar genom hela produktutvecklingsprocessen leder till innovativa och lönsamma produkter med utpräglad och säljande design.” säger Anders Cederberg, VD på Scalae

Magnus Göransson har bred erfarenhet inom flera olika områden, bl. a medtech och telekom. Han har arbetat för flera designstudios och företag i olika länder, senast på Sony Ericsson. Inspirationen finner han främst hos människors beteenden samt former och smarta lösningar i vår omgivning. Sin egen passion utövas främst surfandes på snö eller vågor, samt i garaget där motorcyklar får sin nya utformning.

- ”Vi registrerar på mindre än en sekund om vi gillar en produkt eller ej, och vi kommer leva med dess ergonomi och funktionalitet under hela dess livscykel. Det förtroende produkten bygger är i förlängningen det värde som användaren tillskriver tillverkaren. Jag vill påstå att det fortfarande råder en obalans i produktutvecklingen, med för stort teknikfokus och för litet användarfokus, och detta vill jag ändra på. Design och teknik är inga motparter, vilket en del tycks tro. Det bästa resultatet nås genom en tidig integrering och ömsesidig respekt från alla involverade kompetenser. I Sverige finns en mycket stark traditionell och styrande ingenjörsnorm, som måste kompletteras med ett aktivt designtänkande för att vi skall vara konkurrenskraftiga i framtiden”, säger Magnus Göransson Creative Director på Scalae.

 

För mer info:
Anders Cederberg, VD, anders.cederberg@scalae.se,  046-23 88 03

 

Om Scalae AB
Scalae AB grundades 2005 av ägarna Peter Arndt och Anders Cederberg, som båda har lång och gedigen erfarenhet av produktutveckling inom flera branscher. De ville utveckla produktutvecklingsbranschen och Scalae AB bildades med mottot ”Reach High Goals”, vilket perfekt symboliseras av att ”scalae” betyder stege/trappa på Latin. Inom detta motto har flera utvecklingsprocesser renodlats och varumärkesregistrerats, bl a Marknadsinriktad Teknikutveckling (MT) och Integrerad IndustriDesign (IID). Scalae AB är certifierade enligt ISO 13485 samt ISO9001. Scalae AB är också utnämnt till gasellföretag 2008 och 2009, samt till årets företag i Lunds kommun 2008. Idag har Scalae AB 35 medarbetare med kontor i Dalby utanför Lund, Ängelholm och Köpenhamn. Läs mer på www.scalae.se