HIPPOFEERDER™

Produktutveckling av en ny foderautomat för stråfoder.

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 15:09 CET

PanMek - Hippofeeder utvecklar nya produkter och automater.

För att ligga långtframme i utvecklingen och möta kundens behov utvecklas nu en ny automat som beräknas vara klar under början av vintern. Efter att fodertillverkare har visat intresse för denna nya automat har den börjat ta form.

Första prototypen skall vara klar inom några veckor och utvärderingen skall göras direkt hos kund.

Det är en styrka att ha utvecklingen och konstruktionen undersamma tak. Det gör att vi med enkla medel kan åstakomma nya produkter efter behov och utveckling inom hästsporten.

 

PanMek - Hippofeeder är ett företag som tillgodoser hästägare med hjälpmedel för att kostnads effektivisera, tids effektivisera samt minska miljöpåverkan. Dessutom ges hästarna en lugnare miljö vid utfodring och minskad stress.

Utveckla nya produkter som kan påverka ovan nämnda faktorer som förbättrar branschen ekonomiskt och miljömässigt. PanMek - hippofeeder Informerar om vikten av att fodra på hästens villkor och därigenom minska stress för bland annat hästar samt miljöpåverkan med effektiv utfodring.