Scalae AB

Produktutveckling leder till Ernst & Young pris?

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 12:52 CEST

Pressrelease 100929

Scalae AB är nominerade till Ernst & Young’s globala entreprenörstävling - Entrepreneur Of The Year 2010. Nomineringen görs av utomstående från det nominerade företaget och urvalsprocessen består av personliga intervjuer enligt följande kriterier:

  • Entreprenörsanda. Entreprenören har starka tillväxtambitioner, högt ställda mål och ser möjligheter där andra ser hinder.
  • Ekonomisk utveckling. Entreprenören skapar bestående ekonomiska resultat med eget finansiellt engagemang och risktagande.
  • Strategisk inriktning. Entreprenören omsätter visioner och mål till verklighet tack vare en stark drivkraft, särskiljer sig från sina konkurrenter och utvecklar nya produkter och tjänster.
  • Inverkan på omvärlden. Entreprenörens inverkan på sin omvärld kan mätas i form av intäkter, nya arbetstillfällen, inflytande på närmiljö eller närvaro på marknader utanför Sverige.
  • Innovation. Entreprenören kännetecknas av nyskapande kreativitet och strävar ständigt efter att förbättra och förnya sin verksamhet.
  • Personlig integritet och inflytande. Entreprenören lever efter sina värderingar och har utvecklat en verksamhet där socialt ansvarstagande spelar en viktig roll.

”Fantastiskt kul och smickrande att bli nominerade till denna tävling. Då vi själva som bolag inte styr nomineringen är det kul med ovisheten, och vi har tydligen gjort tillräkligt med avtryck hos våra kunder för att de skall engagera sig i att nominera Scalae. Detta påvisar än en gång att vår målmedvetenhet, envishet och metodiska uppbyggnad av vår affärsverksamhet är ett mycket lyckat koncept”, säger grundaren och marknadschefen Peter Arndt.

För mer info:
Anders Cederberg, grundare & VD, anders.cederberg@scalae.se 0703-116864
Peter Arndt, grundare & Marknadschef, peter.arndt@scalae.se 0708-627020

Om Scalae AB
Scalae AB grundades 2005 av ägarna Peter Arndt och Anders Cederberg, som båda har lång och gedigen erfarenhet av produktutveckling inom flera branscher. De ville utveckla produktutvecklingsbranschen och Scalae AB bildades med mottot ”Reach High Goals”, vilket perfekt symboliseras av att ”scalae” betyder stege/trappa på Latin.
Scalae verkar inom hela produktutvecklingsprocessen, via ett egenutvecklat tjänsteutbud ”Marknadsinriktad Teknikutveckling™”, som innefattar OP™ - Optimerad produktutveckling™, IID™ - Integrerad Industridesign™, KE™ - Kommersiell Effektivisering™, AM™ - Avancerad Montering™ och SP™ - Säkrad Prestanda™. 
Scalae AB är certifierade enligt ISO 13485 samt ISO 9001. Scalae AB är också utnämnt till gasellföretag 2008 och 2009, samt till årets företag i Lunds kommun 2008. Idag har Scalae AB 42 medarbetare med kontor i Dalby utanför Lund, Ängelholm och Köpenhamn. Läs mer på www.scalae.se