Stockholms stad

Pröva tunnelalternativet vid E-18-bygget (v)

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 12:00 CEST

Öppet brev till miljöminister Lena Sommestad:

Utbyggnaden av E-18 i norra Stockholm ligger nu för en tillåtlighetsprövning på regeringens bord. Vänsterpartiet är motståndare till det nuvarande förslaget där motorvägen ska byggas ut i ytläge och vill hellre ha vägen i en tunnel. Idag skickas därför ett öppet brev till miljöministern undertecknat av Rinkebyborna och vänsterpartisterna Ann-Margarethe Livh, gruppledare, Stockholms stadshus och Kalle Larsson, ledamot i partistyrelsen och riksdagen.

Utdrag ur skrivelsen till miljöministern:
"Ur ett miljöperspektiv är den nuvarande utformningen av breddningen helt oacceptabel. Bullernivåerna kommer att överstiga både riksdagens och Stockholms stads riktlinjer. De beräknas kunna bli så höga som 65 decibel för de boende nära vägen, att jämföra med de nationella riktlinjerna om maximalt 55 decibel."

"Stora områden grönmark kommer att tas i anspråk för den nya dragningen av motorväg. Marken tas från Järva friområde, som är ett viktigt grönstråk och planerat att göras om till ett naturreservat."

"Om Vägverkets planer genomförs visar det också på något man skulle kunna kalla miljörasism i statens agerande. Medan åtskilliga miljarder används för att lägga Södra- och Norra Länken i tunnel satsas inte tillnärmelsevis lika mycket pengar när det handlar om boende i invandrartäta Rinkeby och Tensta. Det är desto mer tragiskt eftersom prisskillnaden mellan ett tunnel- och ett ytalternativ inte blir särskilt stor.
Visa att de boende i Rinkeby och Tensta är värda lika mycket som andra i Stockholm - se till att breddningen av E18 sker i tunnel!"

Läs hela öppna brevet till miljöminister Lena Sommestad på: www2.vansterpartiet.se/stockholmsstad klicka på "skrivelser".

Mer info:
Ann-Margarethe Livh, 070-47 29 103
Kalle Larsson, 070-343 96 74

Vänsterpartiets kansli, Jens Holm, pressekreterare,, 070-47 29 519