Luftfartsverket, LFV

Prövotid ger bättre miljö

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 08:52 CEST

Kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby, Vanja Edwinsson (s), fortsätter att hävda att LFV bryter mot Arlandas miljötillstånd genom att flyga över Upplands Väsby tätort till Bana 3 trots att miljödomstolen nyligen gett LFV rätt.
- Domen är glasklar och går inte att misstolka. LFV följer sina tillstånd, säger Eva Myrin, miljöchef LFV Arlanda.

Kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby, Vanja Edwinsson (s), fortsätter att hävda att LFV bryter mot Arlandas miljötillstånd genom att flyga över Upplands Väsby tätort till Bana 3 trots att miljödomstolen nyligen gett LFV rätt.
- Domen är glasklar och går inte att misstolka. LFV följer sina tillstånd, säger Eva Myrin, miljöchef LFV Arlanda.


- Visst är flygbullret i Väsby ett problem när Bana 3 används för landningar söderifrån. För att vi ska kunna hitta bättre sätt att flyga, som både är effektivt och som orsakar mindre buller, har vi ansökt hos miljödomstolen om en prövotid på fem år. Gällande flygvägar och bullervillkor ska vi följa, men vi kan då använda banorna på lite annat sätt. En prövotid kan ge underlag för miljödomstolen att besluta om optimala villkor, säger Eva Myrin.


För inflygning till Bana 3 söderifrån måste flygtrafiken idag ledas över Upplands Väsby tätort, 14 kilometer från banänden. Så snart det finns ett godkänt navigationssystem som klarar snäva svängar nära marken kommer trafiken istället att ledas runt tätorten. Detta är både LFVs och miljödomstolens tolkning av det omdiskuterade villkor 6 i flygplatsens miljötillstånd.


- Med prövotiden blir det enklare att se till helheten för regionen oavsett kommungränser. Det gäller miljön men också att Stockholmsregionen behöver goda förbindelser med övriga landet och världen. Upplands Väsby kommun har meddelat på sin webbplats att man inte vill arbeta på det sättet, säger Jan Lindqvist, informationschef LFV Arlanda.


Med Bana 3 är det idag betydligt färre människor än tidigare som bor inom de bullerkurvor som ligger till grund för miljötillståndet. Vid kurvan är medelbullret ett medeldygn 55 dB. Upplands Väsby tätort ligger i sin helhet utanför kurvan och skyddas av en begränsningslinje som bullerkurvan inte får överskrida, vilket beslutats av regeringen.


Länsstyrelsen har nu på uppmaning av Upplands Väsby kommun begärt att villkor 6 ska omprövas, även om det påverkar också andra orter kring flygplatsen. Redan idag ligger 90 procent av trafiken över andra områden då endast tio procent utgör landningar söderifrån på Bana 3.


- Vanja Edwinsson har representerat Upplands Väsby vid möten då LFV presenterat hur flygbullret skulle förändras med en inflygningsväg över tätorten men har inte haft några invändningar. Hon har haft ledande befattningar i kommunen under hela den intensiva planerings- och byggfasen av Bana 3, säger Jan Lindqvist.


För mer information:
Eva Myrin, miljöchef LFV Arlanda, 08-797 86 36, 0734-33 81 16 Jan Lindqvist, informationschef LFV Arlanda, 08-797 64 02, 0708-91 64 02