Göteborgs universitet

Professor Anders Linde tilldelas Bensows och Äyräpääs pris

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 10:41 CEST

Skandinaviska Tandläkareföreningen har beslutat att tilldela professor Anders Linde vid Sahlgrenska akademin det nordiska priset Tandläkarna Bensows och Äyräpääs Pris.

Anders Linde, professor i oral biokemi, får priset för sin betydande forskning om förkalkade vävnaders biologi, studier som har lämnat viktiga bidrag till kunskapen om hur ben och tänder bildas och som har ökat förståelsen av mekanismerna vid regeneration och nybildning av ben. Under senare år har Anders Lindes forskargrupp alltmer ägnat sig åt signalfaktorer i den tidiga tandutvecklingen.

Forskningsstöd från Vetenskapsrådet (VR) är ett kvalitetskriterium med stor genomslagskraft och Anders Linde har utan avbrott haft stöd från VR, och dess föregångare Medicinska Forskningsrådet, i 38 år.
- Det torde vara något av ett rekord. Anders Linde anlitas dessutom flitigt som utvärderare av forskning både nationellt och internationellt och är sedan 15 år Editor-in-Chief för European Journal of Oral Sciences, en internationellt ledande vetenskaplig tidskrift och officiellt organ för Nordisk Odontologisk Förening, säger Jan Olsson, prefekt vid institutionen för odontologi och ledamot av priskommittén.

- Detta är ju en stor ära för mig, säger Anders Linde. Speciellt roligt för mig som grundforskare är det att få ett sådant erkännande från ett sällskap som främst är inriktat mot klinisk odontologi.

Anders Linde får priset idag, onsdagen den 24 september, på FDI World Dental Federations årliga kongress som under veckan hålls i Stockholm.

Stiftelsen Tandläkarna Bensows och Äyräpääs Pris

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom tandläkarkonstens område. Stiftelsen delar vartannat år ett pris till en tandläkare från något av länderna Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Priset utgör både erkänsla för nämnda arbete och uppmuntran till fortsatt vetenskapligt arbete.

Senast någon svensk hyllades i detta sammanhang var 2003 när professor Ulf Berggren, institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin, fick priset.

För mer information kontakta:
Anders Linde, telefon: 031-786 3386, mobil: 0705-707016, e-post: linde@odontologi.gu.se
Jan Olsson, telefon: 031-786 3176, e-post: jan.olsson@odontologi.gu.se