Lin Education

Professor Dylan Wiliam möter svenska forskare, skolledare och lärare på Lin Education 24/3!

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 11:11 CET

Lin Education anordnar en nätverksträff där en av världens ledande skolforskare, professor Dylan Wiliam, möter svenska forskare, skolledare, utvecklingsledare och lärare. Temat för träffen är att belysa var vi står nu i det som vetenskapen anser mest gynnsamt för lärandeprocessen: ”Forskningen har visat att formativ bedömning har mycket god effekt på elevernas lärande till skillnad från betyg.”

Förmiddagen är en nätverksträff om vad forskning och praktik klargjort om formativ bedömning /bedömning för lärande. Vad vet vi? Vad fungerar? Vad är svårt? Vad behöver vi utforska ytterligare?

Efter en inledande överblick av Dylan Wiliam om vad den internationella forskningen om formativ
bedömning visar idag så kommer fyra presentationer att belysa olika aspekter av bedömning för
lärande. Två av presentationerna hålls av forskare, en av skolledare och en presentation ger lärarens perspektiv. Efter varje presentation ger Dylan Wiliam en reflektion.

De svenska forskarna Christian Lundahl, Alli Klapp och Magnus Hultén presenterar en stor översikav forskning om betyg och dess effekter på elever, lärare, antagning till högre utbildning mm.

Läraren och projektledaren Ingela Lundh redovisar resultatet av en enkät på Facebookgruppen Bedömning för lärande. Enkäten handlar om sambandet mellan BFL-praktik och kollegialt lärande.

Åsa Hirsh ingår i en grupp forskare som har undersökt vad formativ bedömning är enligt svensk och internationell forskning. Vilka skillnader och likheter finns? Mellan länder, mellan skolämnen?Vilka modeller för formativ bedömning finns och vilka tycks vara framgångsrika?

Malin Westlund och Patrik Landström är skolledare. Utifrån egna erfarenheter belyser de vikten av att den grundläggande formativa idén gäller för hela organisationen, från elev till förvaltningsledning, för att BFL-utveckling ska kunna ske.

På eftermiddagen håller Dylan Wiliam en längre föreläsning för närmare 600 lärare, skolledare och skolchefer där han redogör för Formativ bedömning - Varför? Vad? Hur?

Föreläsning följs upp av Lin Education med en case-övning.

För frågor kontakta anders.holmgren@lineducation.se eller johan.unosson@lineducation.se
Eventet äger rum på Lindholmen i Lin Educations lokaler på fm och Chalmers konferens på em.

Tid: 08.30 - 17.00

#linedu

Tillsammans utvecklar vi svensk förskola & skola!
Vi kallar det VIP-konceptet. I själva verket är det ren logik. På Lin Education utgår vi från vårt VIP-koncept i allt vi gör. Vi tror nämligen att samspelet mellan Verktyg, Innehåll och Pedagogik är en framgångsfaktor i utvecklingen av svensk skola. Med avstamp i det läroplansuppdrag svensk skola har och det samhälle vi lever i, ska vi möta framtidens behov. En utbredd digitalisering av skolan och en ökad digital kompetens bland dess verksamma är en del av vår medicin. En spännande resa tycker vi. Vi finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Karlstad men arbetar med hela skolsverige.