Expertrådet Miljökompetens AB

Professor Erik Walum får pris för tester utan djurförsök

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 12:28 CEST

Professor Erik Walum får årets forskarpris ur Björn Ekwall Minnesfond för sina insatser inom forskning, utveckling och utvärdering av alternativ till djurförsök, speciellt för sina studier av gifters inverkan på nervsystemet. Erik Walums forskning har kretsat kring hur man med hjälp av odlade celler kan identifiera vilka ämnen som är farliga och på vilket sätt de påverkar nervsystemet. Priset delas ut den 27 september vid ESTIV2008, en internationell kongress om provrörstester som hålls i Stockholm.

- Professor Erik Walum har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till utvecklingen av metoder som kan komma att ersätta djurtester vid prövning av kemiska substansers effekter på nervsystemet. Vi är mycket glada över att genom detta pris kunna ge Erik Walum ett erkännande för hans vetenskapliga insatser", säger docent Ada Kolman, ordförande i Björn Ekwalls Minnesfond.

Motivering:
Professor Erik Walum mottar Björn Ekwalls Minnespris 2008 för sitt utomordentliga bidrag till området in vitro-toxikologi, särskilt inom utvecklingen och implementeringen av alternativa metoder för bedömning av neurotoxicitet.

Erik Walum (Biovitrum AB, Sweden) är en av de mest betydande pionjärerna inom fältet in vitro-neurotoxikologi. Erik Walums idéer rörande mekanismbaserad toxicitet, som han lanserade på tidigt 80-tal, är fortfarande av fundamental betydelse. Flera av metoderna som har utvecklats under hans handledning har blivit utvärderade i internationella samarbeten med stor framgång. Erik Walum har bidragit till framsteg och acceptans av alternativa metoder till försöksdjurmodeller genom sitt engagemang i Centrala försöksdjursnämnden (CFN), the European Research Group for Alternative Toxicity Testing (ERGATT) och the European Scientific Advisory Committee (ESAC) of the European Centre for Validation of Alternative Methods (ECVAM). Erik Walum har fostrat ett stort antal studenter inom det in vitro-toxikologiska fältet, särskilt neurotoxikologi, och han har handlett 5 studenter till högre akademisk examen vid Stockholms universitet. Tillsammans med Björn Ekwall grundade Erik Walum Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet (SSCT) och han har haft en fundamental roll i MEIC-projektets begynnelse.

Priset delas ut lördagen den 27 september vid ESTIV2008. Det sker efter kl 19.00 vid en bankett i samband med den 15:e internationella kongressen för In Vitro-toxikologi på Djurönäsets konferenscentrum i Stockholms skärgård. Pristagaren presenterar sin forskning vid kongressen redan den 25 september kl 19.30

Om pristagaren
Erik Walum är född 1945 i Karlstad och tillbringade sin första tid på Walums Gård i Norsbron. Efter uppväxt i Ulricehamn och studentexamen där 1966, vidtog studier vid Göteborgs Universitet. Som nybliven doktor i zoofysiologi arbetade han från 1976 som forskare vid dåvarande Försvarets forskningsanstalt (FOA) med att utveckla cellulära metoder för att studera hur nervsystemet påverkas av gifter i arbetsmiljön. Denna forskning fortsatte och utvidgades sedan han som docent 1979 tillträtt en tjänst vid Stockholms universitet. Sedan 1994 har Erik Walum haft forskningsledande positioner inom läkemedels- och bioteknikindustrin. För närvarande ansvarar han för vetenskaplig kommunikation inom specialistläkemedelsföretaget Biovitrum. Erik Walum bor tillsammans med hustru Marianne på Kungsholmen i Stockholm.

Om Björn Ekwall Minnesfond (BEMF)
Fonden etablerades 2001av Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet till minne av Björn Ekwall (1940 - 2000), docent i toxikologi vid Uppsala universitet och en av de verkliga föregångarna i världen inom cellulär toxikologi. BEMFs syfte är att dela ut ett pris (diplom och 20 000 kr) till en forskare som på ett avgörande sätt har bidragit till utvecklingen inom området in vitro-toxikologi.

Om ESTIV2008
ESTIV2008 är en internationell vetenskaplig kongress som hålls vartannat år. Årets kongress, den 15:e i ordningen, har samlat närmare 300 deltagare från hela världen. Den arrangeras av Expertrådet AB, European Society of Toxicology in Vitro (ESTIV) och Scandinavian Society for Cell Toxicology (SSCT) och hålls den 25 till 28 september 2008 på Djurönäsets konferenscenter i Stockholms skärgård. Konferensen vänder sig till forskare som arbetar med att studera kemikaliers inverkan på människor och miljö i cellulära modellsystem. Kongressen öppnas av forskningsminister Lars Leijonborg.

För ytterligare information:

Pristagaren
Professor Erik Walum
Telefon: 08-6973240
Mobil tel: 070-3129075
erik.walum@biovitrum.com

Björn Ekwalls Minnesfond (BEMF)
Docent Ada Kolman, ordförande
Telefon: 08-7564828
Mobil tel: 0707-683419
ada.kolman@telia.com

ESTIV 2008
Mediakontakt:
Karin Gabrielson Morton
Mobil tel: 070-191 1047
karin@estiv2008.org

www.ssct.net www.estiv2008.org och www.newsdesk.se/pressroom/expertradet