Global Challenges Foundation

Professor Folke Tersman ny styrelseledamot i Stiftelsen Global Challenges Foundation

Press Release   •   Aug 25, 2015 09:18 CEST

Folke Tersman är född 1964. Han gav 2009 ut boken Tillsammans - en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat och har bl.a. lett det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Gränslös demokrati. Han är även initiativtagare till Tidskrift för politisk filosofi.

Tersman har nyligen återvänt till Sverige efter en tid som gästforskare vid University of Sydney i Australien.

– Jag är mycket glad att vi kunnat knyta Folke Tersman till styrelsen i vår stiftelse. Folke är en auktoritet inom forskning kring hur vi ska hantera de globala risker som hotar mänskligheten. Han kommer att tillföra vårt arbete nya insikter och erfarenheter, säger stiftelsens ordförande Laszlo Szombatfalvy.

Folke Tersman säger i en kommentar:

– Jag är hedrad över att på detta sätt få möjlighet att bidra till stiftelsens viktiga verksamhet, där man på kort tid lyckats uppnå enastående resultat. Stiftelsen har en central roll att spela i arbetet att göra oss bättre rustade att möta de globala risker vi står inför.

Stiftelsen Global Challenges Foundation arbetar med att öka medvetenheten om globala katastrofala risker samt påskynda tillkomsten av ett globalt styre som kan hantera dem. Styrelsen för stiftelsen består, förutom Laszlo Szombatfalvy, även av Mats Andersson, Björn Franzon, Christer Jacobson och Johan Rockström.


För ytterligare information kontakta:

Carin Ism, kanslichef

carin@globalchallenges.org

+46 (0) 70-998 97 97

Folke Tersman

+46 (0) 70-378 85 79