Lunds universitet

Professor från Stanford till Lunds universitet

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 14:35 CEST

Marilyn Winkleby är Professor of Medicine vid Stanford Prevention Research Centre, Stanford University School of Medicine. Hon kommer under tre år att vara anställd som gästprofessor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Centrum för primärvårdsforskning.

Marilyn Winkleby är uppvuxen på landsbygden i Kalifornien, USA. Hon utbildade sig först i klinisk psykologi och arbetade på fältet med epidemiologiska studier. Hon deltog bland annat i ett projekt där man genomförde screening av kvinnor för att upptäcka cancer. Många av kvinnorna hade cancer som gick att behandla men saknade finansiering för vården. På Berkeley tog hon doktorsexamen i epidemiologi och fick sedan anställning på Stanford University School of Medicine. Under de senaste 20 åren har Marilyn Winkleby kombinerat forskning och undervisning med epidemiologiska studier. Hennes forskning har bidragit till en större förståelse för vilka faktorer som är avgörande för en god hälsa. Hennes engagemang för utsatta samhällsgrupper har alltid varit stort.

Professor Jan Sundquist, verksamhetschef på Centrum för primärvårdsforskning (CPF) vid Medicinska fakulteten, och Marilyn Winkleby har ett mångårigt samarbete. Vid CPF i Malmö kommer Marilyn Winkleby bland annat att forska i ett projekt där boendemiljöns inverkan på kvinnan och det nyfödda barnet studeras. Totalt kommer 3,5 miljoner kvinnor att ingå i studien som är unik i sitt slag.

- Området där vi bor, ärftliga faktorer och andra aspekter av vårt dagliga liv samspelar och påverkar det växande fostret och tidpunkten för förlossning säger Jan Sundquist.

Den aktuella studien som leds av Jan Sundquist, är den största hittills i världen och möjliggörs genom ett anslag på drygt 1,9 miljoner dollar från det amerikanska forskningsinstitutet National Institute of Child Health and Human Development.

- Marilyn Winkleby blir en viktig kugge i flera av våra projekt. Hjärtat i primärvårdsforskningen är de så kallade AKC (allmänmedicinska kunskapscentrum) ett slags filialer till CPF ute i den kliniska myllan som just nu byggs upp i Regionen Det är ett tvärprofessionellt nätverk av vårdcentraler där vårdpersonalen och forskarstuderande får handfast vägledning i att själva forma och förfina en forskningsidé för att utveckla vården på fältet, säger Jan Sundquist.

Forskarna vid CPF använder frågeställningar i primärvården för att som mål bedriva världsledande forskning genom aktivt utbyte av nya vetenskapliga rön från grundforskning, epidemiologi, hälsoekonomi och patientnära, klinisk forskning. Forskningen är inriktad på de stora folksjukdomarna nära den allmänmedicinska vardagen som typ 2 diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, cancer, och kvinnors och barns sjukdomar samt riskfaktorer såsom fetma och fysisk inaktivitet.

Vidare möjliggörs en avancerad forskning i världsklass i och med att det under 2009 byggs en helt ny dynamisk vetenskaplig infrastruktur vid CPF som möjliggör ett forskningsutbyte på lokal och nationell nivå och i samarbete med toppuniversitet som t ex Stanford.

Kontaktuppgifter: Jan Sundquist, Jan.Sundquist@med.lu.se, Tel: 040- 39 13 78 eller mobil 0705 807530

Katarina Branzén