MedieMakeriet

Professor hyllar unik utbildningsmetod

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 06:53 CET

Nästan 9 av 10 långtidssjukskrivna eller arbetslösa har gått till arbete, praktik eller studier efter utbildningen 2Work.

– Det är imponerande att den har fungerat som ett medel på vägen mot meningsfull sysselsättning för så många i dessa tider, konstaterar Lars Dahlgren, professor i sociologi, vid Umeå universitet.

Det lilla utbildningsföretaget Euniq´em i Skellefteå har nått stora framgångar i arbetet med att på ett humant sätt stärka människor, som i många fall har stått utanför arbetsgemenskapen i flera år, tillbaka på arbetsmarknaden.

Förklaringen är företagets utbildningsmetod 2Work.

– Vår metod gör att deltagarna vill, kan och törs komma tillbaka, förklarar VD-n Anna From-Lindkvist. Lars Dahlgren, som är professor i medicinsk sociologi och verksam på Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, är imponerad av utbildningsmetoden.

– Den erbjuder en fungerande blandning av något unikt och något beprövat.

Han hävdar att ska man som Euniq’em lyckas med att lotsa och entusiasmera människor till ett meningsfullt liv i sysselsättning handlar det mycket om känslor.

– 2Work har lyckats ersätta känslor av hopplöshet med känslor av hopp.

Känslor är, enligt honom, ytterst viktiga inslag när identiteter och meningsbärande handlingsmönster formas.

– De präglar all utveckling och är ytterst verksamma vid mobilisering av människors egna resurser, förklarar han.

Utbildningen, som pågår i tio veckor, har målsättningen att över 80 procent av deltagarna med utanförskap en längre period ska ha arbete, praktik eller studer efter projektets slut.

Den innehåller en mix av pedagogiska metoder som till exempel Mindfulness, DiSC-modellen och Processinriktad inlärning.

– Nya tider kräver nya metoder, förklarar Anna From-Lindkvist.

Hittills har 65 deltagare gått utbildningen i de hemtrevliga lokalerna i centrala Skellefteå.

* 58 deltagare (89,2 procent) har blivit stärkta att vandra från utanförskap till arbete, praktik eller studier.

* 5 deltagare (7,7 procent) har avbrutit utbildningen på grund av  omständigheter, bland annat olycksfall och akuta sjukdomsfall, utanför företagets kontroll.

* 2 stycken (3,1 procent)  har avslutat utbildningen av andra skäl.

– Vår metod ligger helt i linje med regeringens jobblinje och dessutom på en medmänsklig grund.

Kraften i utbildningsmetoden 2Work beror, enligt henne, på de fem hörnstenarna.

1)   Mötet.

2)   Miljön.

3)   Pedagogikmixen.

4)   ”Bulldoggreppet”.

– Vi släpper aldrig taget om en kursdeltagare förrän vi med säkerhet vet att det kommer att gå bra, förklarar Anna From-Lindkvist.

5)   Arbete, praktik eller studier.

Nu håller ytterligare ett 20-tal arbetslösa och sjukskrivna på att ta första steget tillbaka till arbetslivet.

– Vägen tillbaka kan vara ojämn eller spikrak. Det gäller bara att inse vilket underlag som finns hos varje deltagare, berättar Anna From-Lindqvist och tillägger:

– Ett proffessionellt bemötande stärker den egna förmågan och mer medmänskliga metoder kan råda bot på mångas utanförskap.

Det fina resultatet för 2Work står sig också bra i jämförelse med både lokala och nationella projekt av samma karaktär.

Skellefteå kommun genomförde ett projekt 2004-2006 där olika modeller av rehabiliteringsåtgärder – Rehabiliteringsprojektet – skulle provas på alla sjukskrivna medarbetare.

181 av 230 deltagare avslutade en aktivitet inom projektets ramar och vid uppföljningen av projektet konstaterades att 52 procent av deltagarna hade gått vidare till arbete, studier eller arbetsträning.

– Vi var mycket nöjda med resultatet. Målet var 30 procent och över 50 procent är bra siffror i sådana här sammanhang, berättar Sofie Pettersson, en av två projektsamordnare för projektet på den tiden, på Skellefteå kommun.

Det riksomfattande projektet Pila - Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete - genomfördes av Försäkringskassan och Arbetsmedlingen under åren 2006-2008.

I fjol gjorde Försäkringskassan en studie baserat på drygt 108 000 Pila-ärenden på riksnivå.

Den visade bland annat att en fjärdedel (25 procent) hade lämnat sjukförsäkringen ett halvår efter att Pila hade avslutat ärendet.

– Det är klart att vi hade trott på fler, men det visade sig att många varit sjuka länge och hade komplexa diagnoser. Vi lärde oss i alla fall mycket av Pila och det var väldigt positivt, berättar Cindy Marttiin på Försäkringskassans huvudkontor och tillägger:

– Pila-arbetet har inneburit ett strukturerat arbetssätt och i dag försöker alla våra kontor jobba med delar från Pila-metodiken i rehabiliteringskedjan.

Fakta/ Euniq´em:

* Startades 2001 och har tre anställda.

* Målsättningen är att stärka och utveckla det ”männskliga

kapitalet” i rätt miljö.

* Mottot är resultat och kunden i centrum.

* Står för helhet, kvalitet och nytänkande.

* Arbetar aktivt med den inre processen hos varje kursdeltagare.