Ja till Livet

Professor i Europa-rätt sågar socialministerns abortlag

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 22:57 CET

PRESSMEDDELANDE från JA till Livet 8 februari 2007, kl 22.50

Debatten om socialminister Göran Hägglunds utlovade abortlag tog en dramatisk vändning i kväll, när professor Ulf Bernitz, professor i Europa-rätt vid Stockholms universitet, sågade det tyngsta och mest frekvent använda argumentet för en lagförändring, i en artikel i Svenska Dagbladet.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14589803.asp

I artikeln med namnet ”Hägglunds abortutspel saknar rättslig grund” avfärdar han argumentet att lagen är en ”EU-anpassning” som ”närmast barockt”. Dessutom hävdar han att en abortlagsförändring i enlighet med den av socialministern utlovade snarare skulle kunna bli ett problem, då vår lag kan komma att strida mot andra länders lagar.

Onsdagen 7 februari avfärdade sex kristdemokratiska riksdagsledamöter argumentet att kravet att förändra abortlagen var ett EU-krav. I en debattartikel i tidningen Dagen deklarerar de att vare sig EG-domstolen i Luxemburg eller EU-kommissionen i Bryssel ålagt Sverige att förändra abortlagstiftningen.

http://www.dagen.se/dagen/ArticlePayed.aspx?isArchive=False&ID=128623

- Nu är det dags att man också innan propositionen lämnas tar itu med de alldeles uppenbara riskerna för en senabortturism och den överhängande risken för partiska och vinstdrivande abortkliniker. Självklart måste det också utredas om det över huvud taget är möjligt att erbjuda minderåriga från andra länder abort, i direkt strid med föräldrarnas rätt till information - någonting det lagda betänkandet SOU 2005:90 inte ens ser som ett problem, säger Johan Lundell, generalsekreterare i JA till Livet.

Av de abortsökande kvinnor som reser till Nederländerna efterfrågar över 50% en abort efter graviditetsvecka 16. 95% av alla aborter i Nederländerna utförs på 14 privata abortkliniker. Alla sjukhus i landet står för endast de resterande fem procenten aborter.

”Landelijke abortus registratie 2005”, kapitel 9 samt tabell 5.1, figurerna 9.1 och 9.3, 19 oktober 2006. (Abortstatistik för de 14 privata abortkliniker som utför ca 95% av landets 33 000 aborter.)
http://www.rutgersnissogroep.nl/rutgersnisso_groep/rng/downloads/Publicaties/rapport_LAR_2005.pdf

Besök gärna JA till Livets hemsida och ta del av 8 faktablad med fakta och argument rörande abortlagsförändringen.
http://www.jatilllivet.se/viewNavMenu.do?menuID=51

Länkar:
Ulf Bernitz kritik i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14589803.asp

Artikel om ledande kristdemokraters kritik mot lagförslaget:
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14583736.asp

Debattartikel av sex kristdemokratiska riksdagsledamöter som ifrågasätter lagförslaget:
http://www.dagen.se/dagen/ArticlePayed.aspx?isArchive=False&ID=128623