Vårdförbundet

Professor och Vårdförbundet: Vårdens strukturer är omoderna

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 16:52 CET

Vi har överbeläggningar på våra sjukhus; patienterna drabbas, säkerheten är inte optimal och personalen har en oacceptabel arbetsbörda. Men problemen finns egentligen inte på våra akutsjukhus.
–  Vi måste få en modern vårdstruktur där kunskaper används fullt ut, säger Anna-Karin Eklund, förbundsordförande Vårdförbundet och Ania Willman, professor i Vårdvetenskap och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.


– Vi behöver en väl fungerade primärvård och äldrehälsovård, säger Anna-Karin Eklund.

Brister i den kommunala äldreomsorgen leder till att äldre skickas i skytteltrafik mellan särskilda boenden och akutmottagningar helt i onödan.

Dålig tillgänglighet i primärvården gör att patienter med enklare åkommor inte söker sin vårdcentral utan istället vänder sig till akutmottagningen. För få lediga sängplatser på vårdavdelningar och långa väntetider för akutröntgen leder ofelbart till problem på akutmottagningen.

– I diskussionen om antalet vårdplatser är det säkert så att det på vissa ställen behövs fler platser, men det som är viktigt att komma ihåg är att vårdens strukturer är föråldrade och att kompetensen som finns inte alltid utnyttjas rätt, säger Ania Willman.
Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har länge fört fram behovet av fler specialistutbildade sjuksköterskor i vården eftersom det finns mycket internationell forskning som visar att sjuksköterskor med specialistkompetens medför ett bättre vårdutnyttjande, bättre omhändertagande och högre överlevnad.

– Om vi tar exemplet äldrevård finns det stora möjligheter att organisera vården av de äldre på ett annat sätt än idag och dessutom få ut mer av satsade resurser, säger Ania Willman.

Redan idag finns en mängd goda exempel på olika håll i landet där man faktiskt använder rätt kunskap på rätt plats.

Ett exempel är så kallade ”snabbspår” inom vården. Med väl utrustade ambulanser som innehåller den senaste högteknologin och specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som får använda sin kunskap fullt ut blir ambulansen den första viktiga länken i vårdkedjan. Behandling påbörjas i ambulansen och patienten kan tas direkt till rätt avdelning för att där mötas av sjuksköterskor som självständigt kan avgöra varje persons omvårdnadsbehov och direkt planera för den allra bästa vården.

– Vi kan också ta barnmorskornas, distriktssköterskornas och barnsjuksköterskornas arbete som exempel. Vi har världens lägsta mödra- och spädbarnsdödlighet. Det är barnmorskor och specialistsjuksköterskor som till stor del sköter den förebyggande mödrahälsovården och barnhälsovården vid MVC och BVC till ett bättre resultat och lägre kostnad än i många andra länder där mödra- och barnhälsovården är organiserad på ett helt annat sätt.

– Låt oss skapa en äldrehälsovård på samma sätt som mödrahälsovården och barnhälsovården med specialistsjuksköterskor. Då skulle vi få högre livskvalitet för de äldre, avlasta sjukhusen och minska kostnader. Den svenska modellen med förebyggande av hälsa har varit avgörande för samhällsutvecklingen - låt oss bygga vidare på den kunskapen, säger Anna-Karin Eklund.

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, tfn: 070-661 87 89
Ania Willman, professor i Vårdvetenskap och
ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, tfn: 0733-96 34 31

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ.
Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se