Accelerator Nordic AB

Professor Sven Lidin rekryteras till SPAGO Imaging AB:s vetenskapliga råd

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 14:11 CET

Professor Sven Lidin rekryteras till SPAGO Imaging AB:s vetenskapliga råd

 

Sven Lidin, född 1961, är en svensk kemist och professor i oorganisk kemi. Lidin disputerade 1990 vid Lunds universitet och blev 1996 professor i oorganisk kemi vid Stockholms universitet. 2009 rekryterades Lidin till Lunds universitet.

 

Lidin blev 2002 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och är sedan 2007 ledamot av Nobelkommittén för kemi.

 

Spago Imaging utvecklar ett nanopartikelbaserat kontrastmedel för MRI som bl.a. väsentligt kan komma att förbättra möjligheten till tidig diagnos av tumörer och därigenom förbättra patienternas möjligheter att överleva. Nyligen erhållna resultat indikerar god diagnostisk effektivitet.

 

För ytterligare information kontakta:

Oskar Axelsson, CTO Spago Imaging AB, tfn 070 8 53 44 00

Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, tfn 070 8 24 25 25

 

Spago Imaging AB utvecklar nanopartikelbaserade kontrastmedel med fokus på

magnetkameraavbildning (Magnetic Resonance Imaging) och med tillämpningar inom tumördiagnostik och hjärt-kärlområdet. För vidare information besök www.spagoimaging.se

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien noteras på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se