Vetenskap och Folkbildning

Professor vilseledde Quick-rättegång

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 06:08 CEST

Vetenskap och Folkbildning: Vetenskaplig metod hade kunnat ändra utgången i fallen med de norska flickmorden.

Professor vilseledde Quick-rättegång


- Domen mot Tomas Quick (numera Sture Bergwall) om morden på två flickor i Norge hade aldrig behövt bli fel, säger Martin Rundkvist, ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning. Om rätten hade använt sig av experter med ett vetenskapligt förhållningssätt hade bristerna i bevisningen blivit uppenbar.

Martin Rundkvist pekar på det minnestest som gjordes i samband med rättegången, under ledning av professor Sven Åke Christianson.
- Testet var ett skämt. Att ingen reagerade under förhandlingarna är makalöst.

I samband med resningsförfarandet gjorde Rickard L Sjöberg, docent i medicinsk psykologi, en granskning av testet utifrån klassiska regler för vetenskaplig metod. Han fann en rad grundläggande brister.

Sven Åke Christianson utgav sig för att kunna avgöra om Thomas Quicks berättelse var hämtad från tidningsuppgifter, eller om det han sa var självupplevt. Och han håller än idag fast vid sitt resultat.

Det felaktiga testet

Under testet fick tio deltagare utifrån ett urval tidningsartiklar sätta sig in i rollen som gärningsman och svara på frågor om mordet på Trine Jensen och Gry Storvik. Dessa svar jämfördes sedan med de uppgifter som Thomas Quick lämnat till polisen under utredningen. Istället för att utsätta alla elva testdeltagare för samma experiment, verkar Sven Åke Christianson konsekvent ha särbehandlat Thomas Quick, och dessutom använt hans svar som facit. Flera av frågorna är ställda så att bara gärningsmannen kan veta vad som är rätt svar (t.ex. hur gärningsmannen träffade offret), eftersom den tekniska bevisningen varit begränsad. På dessa frågor har Thomas Quick fått rätt på sina svar, och de andra testdeltagarna fel.

- En fin titel är inte alltid en garanti för vetenskaplig kvalitet, säger Martin Rundkvist. Sven Åke Christianson lyckades förvilla en hel domstol. Därmed bidrog han till att en mördare går fri och att en oskyldig person har dömts.

Christianson i media

Sven Åke Christianson har efter Quick-rättegångarna fortsatt att uttala sig som sakkunnig, och haft inflytande över känsliga polisutredningar, bland annat i samband med Arbogamorden. I sina böcker försvarar han förutom vetenskapliga fakta även teorier med svag evidens, inte minst i fallet Thomas Quick.

- Vi skulle vilja råda såväl media som domstolar att vara nogrannare i sina val av sakkunniga, säger Martin Rundkvist. Sven Åke Christianson har mycket kvar att visa när det gäller kunskap om vetenskaplig metod.

En detaljerad genomgång av Rickard L Sjöbergs granskning av testet finns här.
Rickard L Sjöbergs utlåtande om testet i samband med resningsansökan i fallen Gry Storvik och Trine Jensen.

Kontakt:
Joacim Jonsson, Pressbild
Vetenskap och Folkbildning
j.jonsson@vof.se  073-7145204