Proffice AB

Proffice årsredovisning 2008

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 13:54 CEST

Årsredovisningen för Proffice AB (publ) 2008 finns nu tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats, www.proffice.se. En engelsk utgåva finns på www.proffice.com.

Ett tryckt exemplar kan beställas via info@proffice.com.

Årsstämman hålls torsdagen den 16 april 2009 kl. 17.00. Kallelse och övriga stämmohandlingar finns tillgängliga på svenska på www.proffice.se. Se kallelsen för ytterligare information om anmälan till stämman.


Kommande informationstillfällen:

Årsstämma 2009, 16 april 2009

Delårsrapport januari - mars 2009: 2009-05-07 kl 08:00
Delårsrapport januari - juni 2009: 2009-08-20 kl 08:00
Delårsrapport januari - september 2009: 2009-11-12 kl 08:00


För mer information kontakta

Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, tfn: +46 8 787 17 00
Anneli Lindblom, CFO, Proffice AB, tfn: +46 73 343 40 20


Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 12 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering samt karriär- & utvecklingsprogram. Profficeaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Small Cap.


Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april klockan 11:45 (CET).