Proffice AB

Proffice bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:46 CET

Stärkt lönsamhet och ökad tillväxt för Proffice

· Rörelseresultatet ökade till 22 MSEK under fjärde kvartalet.
· Omsättningen ökade med 49 procent under fjärde kvartalet.

- Det är glädjande att strategiarbetet som inleddes första halvåret nu börjar ge resultat. Syftet är fortsatt att långsiktigt förbättra lönsamheten genom specialisering och effektivisering i alla våra Nordiska länder, säger Lars Wahlström, VD och koncernchef Proffice AB.

Januari - december
· Nettoomsättning 2 851 (2 087) MSEK - en ökning med 37 procent
· Rörelseresultat 37 (-40) MSEK
· Resultat efter skatt 24 (-30) MSEK
· Vinst per aktie 0,28 (-0,46) SEK

Fjärde kvartalet
· Nettoomsättning för det fjärde kvartalet 865 (581) MSEK - en ökning med 49 procent
· Rörelseresultat 22 (-6) MSEK
· Resultat efter skatt 15 (-5) MSEK
· Vinst per aktie 0,17 (-0,07) SEK

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av:
Lars Wahlström, VD och koncernchef, tfn 073 3434 200, lars.wahlstrom@proffice.com
Anneli Lindblom, CFO, tfn 073 3434 020, anneli.lindblom@proffice.com
Se även www.proffice.se