Proffice AB

Proffice förvärvar nordiskt Callcenter – expanderar inom outsourcing

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 16:59 CEST

Proffice satsar vidare på outsourcingområdet genom förvärv av ProffCom med verksamhet i fem länder. Genom förvärvet kommer verksamhetsområdet outsourcing att uppnå en årsomsättning av 600 MSEK.

ProffCom erbjuder kompletta högteknologiska kundtjänstlösningar och helpdeskfunktioner samt telemarketing och marknadsundersökningar. Bland kunderna finns postorderföretag, energibolag, resebyråer, IT- och telekombolag samt tidningar för prenumerationsärenden. ProffCom med 700 medarbetare har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Genom förvärvet kommer Proffices outsourcingverksamhet att omsätta närmare 600 MSEK på årsbasis.

Proffice var bland de första i bemanningsbranschen att erbjuda entreprenadlösningar, "outsourcing". Sedan Proffice första uppdrag (1991) – att driva och utveckla IBM´s telefonväxel – har verksamheten vuxit stadigt och innefattar kompletta interna supportfunktioner. Idag tar Proffice Outsourcing även helhetsansvar för telefonitjänster genom TeleCenters i Avesta, Malmö och Sandviken och för löneadministration och HR genom LöneCenters i Falun, Göteborg, Norrköping, och Stockholm - där vi sköter löneadministrationen för exempelvis Pharmacia, Skanska Facilities Management och Volvo. Den totala ekonomiadministrationen för Proffices kunder hanteras av egna EkonomiCenters.

Senaste erhållna uppdraget är Svenskt Näringslivs administrativa supportverksamhet innefattande 60 medarbetare som Proffice övertog den 1 maj i år.

Proffices medvetna strategi att växa inom outsourcingverksamheten stärks genom förvärvet och tydliga synergieffekter inom både tjänsteutbud och infrastruktur kommer att uppnås parallellt med ett överlappande tjänsteutbud. Genom förvärvet kan Proffice erbjuda fullständiga outsourcinglösningar inom ett flertal områden.

- Breddningen inom outsourcingområdet genom förvärvet av ProffCom är en del i Proffices långsiktiga strategi att kraftigt växa inom outsourcing, säger Alf Johansson, VD och koncernchef Proffice AB. Vi ser en tydlig trend mot en ökad efterfrågan i kombination med en breddning av tjänsteefterfrågan. Genom förvärvet uppnås markanta synergier för både våra kunder och Proffice.

- Outsourcing är ett marknadssegment med fortsatt tillväxt. Det återstår ännu betydande uttag i de nordiska marknaderna, innan penetrationsgraden inom outsorcing nått jämförbara nivåer med övriga Europa och USA. Vidare har outsourcingavtal en lång löptid och medför en stabilisering av verksamheten, avslutar Alf Johansson.

Proffice förvärvar bolaget från Christiania Compagnie B.V. som tillika är huvudägare i Proffice AB. Tidigare ägde Proffice AB 16,5 procent av verksamheten i ProffCom. Initialt förvärvas en del av bolaget så att en majoritet erhålles och Proffice har en option på att senare förvärva resterande delar. Vid avtalstecknande erläggs motsvarande 6 MSEK, resterande del av köpesumman är baserad på framtida utfall och kommer att erläggas år 2007. En granskning av transaktionen har genomförts av revisorer oberoende av ProffCom.

För mer information kontakta
Hans Uhrus, Informationschef Proffice AB, tfn: 08 787 17 00 eller 073 3434 100, hans.uhrus@proffice.se
Alf Johansson, VD och koncernchef Proffice AB, tfn: 08 787 17 00 eller 073 3434 000, alf.johansson@proffice.se

Se även vår hemsida www.proffice.se

Proffice är ett av Europas snabbast växande företag enligt Growth Plus. Proffices verksamhet är personaluthyrning, rekrytering, outsourcing samt karriär- och utvecklingsprogram. Proffice finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Proffice AB är noterat på Stockholmsbörsen.