Proffice AB

Proffice lanserar tekniska tjänster - Köper specialistföretaget Plus4You

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:34 CET

Proffice lanserar tekniska tjänster - Köper specialistföretaget Plus4You

Proffice köper Plus4You och blir därigenom totalleverantörer av rekrytering och uthyrning när det gäller montörer, servicetekniker, elektriker och ingenjörer.
– I och med förvärvet får Proffice en unik kompetens inom området tekniska tjänster – ett personalintensivt och växande område där kunderna hela tiden efterfrågar nya lösningar, säger Lars Kry, VD för Proffice Sverige AB.

Proffice arbetar medvetet för att gå från att vara generalister till specialister och förvärvet av Plus4You innebär en förstärkning inom segmentet Industri och Produktion.

– Det här är tjänster som starkt efterfrågas av marknaden, främst av de stora el/tele- och energibolagen. I och med förvärvet befäster Proffice sin ställning som det nordiska specialiserade bemanningsföretaget. Plus4You har kompetent personal med stor erfarenhet att flexibelt möta kundernas behov, säger Lars Kry, VD för Proffice Sverige AB.

Plus4You omsätter cirka 50 miljoner på årsbasis och förvärvet förväntas bidra positivt till Profficekoncernens resultat redan under innevarande räkenskapsår. Tillträdesdatum blir den 10 november 2006.

Köpeskillingen består av en fast del och två tilläggsköpeskillingar. Den fasta delen uppgår till 13 MSEK varav 3 MSEK kommer att betalas via en riktad nyemission av Profficeaktier till ägarna av Plus4You. Med stöd av bemyndigande av ordinarie bolagsstämma, den 6 april 2006, kommer 158 061 aktier att emitteras, vilket innebär en total utspädning om cirka 0,2 procent. Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå under 2008 respektive 2009, baserat på omsättning och resultat under 2007 och 2008.

För mer information kontakta
Lars Kry, VD Proffice Sverige AB, tfn: 08 787 17 00 eller 073 3434 300,
lars.kry@proffice.se

Se även www.proffice.se

Proffice är det nordiska specialiserade bemanningsföretaget. Vi har över 10 000 medarbetare och verkar inom personaluthyrning, rekrytering, samt karriär- & utvecklingsprogram. Profficeaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Nordic Small Cap – Industrials.