Dfind IT AB

Proffice och Dfind skriver ramavtal med Försvarsmakten avseende IT-konsulter

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 13:54 CET

Försvarsmaktens ramavtalsupphandling av IT-konsulttjänster är slutförd. Proffice AB har tillsammans med dotterbolaget Dfind har blivit utsedda som leverantör i fyra viktiga avtalsområden. Avtalet är tecknat och börjar gälla omgående.

Proffice och Dfind är upphandlade inom IT-drift och Stödfunktioner, vilket omfattar ca 230 000 timmar per år. Avtalsvärdet för detta motsvarar drygt 100 msek årligen. Avtalet börjar gälla omedelbart och avtalstiden är två år med option på två års förlängning.

Upphandlingen vägde bland annat in aspekter som tillgång till rätt kompetens, geografisk täckning, priser och goda referenser. Proffice och Dfind uppfyllde dessa krav väl och blev därför utvald leverantör till Försvarsmakten.

Den väsentliga leveransen kommer enligt Försvarsmakten att ske i Stockholm och Arboga men avtalet omfattar hela Sverige.

- Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroende av Försvarsmakten att få leverera IT- konsulttjänster, säger Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB. Proffice är leverantör till Försvarsmakten inom andra kompetensområden sedan flera år och jag är glad att vår specialiststrategi gör att vi nu också skall leverera IT-konsulttjänster genom Dfind.

– Försvarsmakten är en ny kund och möjliggör fortsatt tillväxt samt en geografisk expansion för Dfind. Vi har stor erfarenhet av att lösa uppdrag i offentliga verksamheter och ser framemot att stödja Försvarsmaktens IT verksamhet, säger Annika Nordlander, VD Dfind.

För mer information kontakta
Lars Kry, VD och koncernchef Proffice AB, tfn +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com
Annika Nordlander, VD Dfind, tfn: +46 733 43 4746, annika.nordlander@dfind.se

Se även www.proffice.com

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Small Cap.

Dfind är Profficekoncernens IT specialistbolag, som arbetar med rekrytering och konsulting. Dfind har funnits sedan 2005 och har idag närmare 600 medarbetare på nio orter i Norden.
www.dfind.se