Proffice AB

Proffice och Telenor i Norge tecknar partneravtal

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:43 CET

Syftet med partneravtalet är att vidareutveckla Telenors verksamhet genom att säkra en kostnadseffektiv drift av flexibla bemanningslösningar inom Personaluthyrning, Rekrytering och Omställning för kompetensområdena Ekonomi, IT, Kontor & Kundservice. Proffice ska också under avtalsperioden kontinuerligt bistå i arbetet med vidareutvecklingen av Telenors strategi för telekommunikation.

Proffice har tidigare levererat bemanningslösningar till Telenor, men tecknar nu ett samarbetsavtal som ensam leverantör. Avtalet som har ett beräknat årligt värde av ca 200 MNOK gäller från 1 januari 2010 till den 31 december 2012.

– Det är mycket glädjande att vi fått förnyat förtroende och att vi blivit utsedda till ensam leverantör, säger Per Bergerud, verkställande direktör i Proffice Norge. Vi har levererat bemanningslösningar till Telenor i flera år, och ser fram emot möjligheten att utveckla vårt erbjudande ytterligare i tätt samarbete med Telenor. Det är tack vare vår väl inarbetade specialistorganisation med fokus på bland annat området Kundservice, som vi har god förståelse för Telenors verksamhet, krav och behov. Jag uppfattar det nya avtalet som en bekräftelse på att vi löser gemensamma utmaningar genom gott samarbete, avslutar Per Bergerud.

För mer information kontakta

Lars Kry, VD och koncernchef Proffice AB, +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com, www.proffice.com
Per Bergerud, VD Proffice AS, +47 400 21 450 per.bergerud@proffice.no, www.proffice.no

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Small Cap. För mer information se www.proffice.com


Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december, 2009 klockan 08:30.