Proffice AB

Proffices valberedning utsedd

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 16:45 CET

I enlighet med Proffices årsstämma den 6 maj 2010 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets fem största aktieägare för att utse valberedning inför årsstämman 2011.

Till ledamöter i valberedningen har följande utsetts:

Karl Åberg, utsedd av CapMan Public Market (21,28 procent av röster)
Christer Hägglund, utsedd av Christiania Compagnie S.á.R.L (15,38 procent av röster)
Lars Murman, (9,46 procent av röster)
Kerstin Stenberg, utsedd av Swedbank Robur Fonder (9,29 procent av röster)
Mats Andersson, utsedd av Nordea Investment Funds (3,64 procent av röster)
Karl Åberg har utsetts till ordförande och kommer att leda valberedningens arbete.

Aktieägare i Proffice är välkomna att senast den 17 december 2010 lämna förslag till valberedningens ordförande genom e-post till ir@proffice.com eller under adress: Proffice AB, IR, Box 70368, 107 24 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2011 samt på bolagets webbplats.

Årsstämma i Proffice AB kommer att hållas den 4 maj 2011 kl 15.00. Plats meddelas senare.

För mer information kontakta
Christina Sjölund, Investors Relations, christina.sjolund@proffice.com
Eva-Lotta
Ramfors, VD-assistent, eva-lotta.ramfors@proffice.com

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. www.proffice.com