Profi

Största enskilda fastighetsaffären i Malmö sedan 2008

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 18:00 CET

-Profi renodlar fastighetsbeståndet

Profi säljer Malmöfastigheten Carolus 34 till Akelius Fastigheter AB. Fastigheten, som innehåller 635 lägenheter, är en del av Kvarteret Caroli i centrala Malmö.

”Genom försäljningen av bostadsdelen kan vi fokusera på utvecklingen av handelskvarteret Caroli och närområdet. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetat med Malmö stad”, säger Staffan Olsson, VD i Profi.

Profi fortsätter arbetet med att utveckla butiks- och kontorsytorna i Kvarteret Caroli där Profi avser att investera cirka 200 Mkr under de närmaste åren. Försäljningen till Akelius Fastigheter AB omfattar 635 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 31 400 kvm. Profi förvärvade Kvarteret Caroli 2006 och 2008 avskildes fastigheten Carolus 34 från handelskvarteret genom en så kallad tredimensionell fastighetsdelning. Akelius tillträder fastigheten den 1 april 2011.

”Vi är väldigt nöjda med att ha fått en seriös och långsiktig aktör som Akelius Fastigheter till Kvarteret Caroli. De är erkänt duktiga på förvaltning av bostäder, vilket gynnar våra hyresgäster och hela området”, säger Thomas Sipos, vice VD i Profi Fastigheter Sverige AB.

Akelius Fastigheter äger och förvaltar 32 000 lägenheter med ett sammanlagt marknadsvärde om 28 miljarder. Ett 30-tal hyresfastigheter finns i Malmö.

”Vi vill växa i nya Malmö och i det sammanhanget ser vi nya Caroli som ett mycket intressant område med en stor framtidspotential”, säger Pål Ahlsén, VD i Akelius Fastigheter AB.

Efter försäljningen äger Profi inga hyresfastigheter, med undantag från ett bostadshus i Göteborgsområdet. Catella har varit säljarens rådgivare i affären och Glimstedt har varit juridisk rådgivare.

Profi erbjuder institutionella investerare exponering mot den svenska och nordiska marknaden genom Profis fastighetsverksamhet. Investerare i verksamheten är bl.a. Postens Pensionsstiftelse, Nobelstiftelsen, Kåpan Pensioner, Systembolagets Pensionsstiftelse, Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse, och Trondheim Kommunale Pensjonskasse.

Profi är ett oberoende företag och har ca 25 anställda i Stockholm och Malmö.