Rikspolisstyrelsen

Profil av dubbelmordens gärningsman

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 10:03 CEST

Polisen har nu reviderat profilen av gärningsman för dubbelmorden i Linköping. Tips om mannen mottages på tfn 114 14.En analys av gärningsmannen ger vid handen, att han sannolikt är en enstöring med litet eller inget umgänge, väcker inte uppseende, är en udda person inte endast i sättet att vara och leva utan även beträffande klädsel – är inte särskilt klädmedveten -.

Troligt är att han inte lever i någon relation utan antingen ensam eller hos sina föräldrar. Han kan ha ett arbete med ett rutinmässigt innehåll.

Det är inte uteslutet att han p.g.a. sömnsvårigheter vandrar omkring nattens sena eller morgonens tidiga timmar. Så kan det ha varit vid tiden för morden och vara så fortfarande.

Mannen kan uppfattas som snäll och mesig, men kan bli rasande ”blixtrande” utan förståelig anledning. Han är inte särskilt begåvad.

Under sin uppväxttid kan han ha utsatts för våld och i skolan mobbats. Han har sannolikt redan under skoltiden ha ansetts som udda, enstöring med inga eller få kamrater och även under denna tid ha fått explosiva utbrott.


Spaningsledare Thommy Håkansson