Profilgruppen AB

ProfilGruppen avyttrar sitt aktieinnehav i ProfilSvets Björn Jonsson AB

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 17:00 CEST

ProfilGruppen fortsätter att strukturera koncernens förädlingsverksamhet. Som ett led i detta avyttras aktieinnehavet i det delägda företaget ProfilSvets Björn Jonsson AB. Det i Norrköping belägna bolaget kommer att inriktas mot konventionell svetsning medan friktionssvetsning i aluminium kommer att övertas av ProfilGruppen.

Köpare av aktierna är de nuvarande delägarna Björn Jonsson och Jan Pettersson. Avyttringen av ProfilGruppens aktieinnehav har marginell påverkan på koncernens resultat.

– Just nu tar vi ett tydligare grepp om vår förädlingsverksamhet. Friktionssvetsning i aluminium är en viktig del av vår strategiska inriktning inom vidareförädling, medan konventionell svetsning är ett komplement utanför vår egen kärnverksamhet. Det är mot den bakgrunden avyttringen av vårt delägande i ProfilSvets skall ses, säger Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen.

Enligt Björn Jonsson, VD i ProfilSvets, innebär uppgörelsen f ördelar för båda parter:

– Vår framtida fokus är att erbjuda våra kunder konventionell svetsning i olika material som aluminium, stål och rostfritt. Samtidigt kommer vi i ett nära samarbete med ProfilGruppen även fortsättningsvis att kunna erbjuda dess kunder våra tjänster. Härigenom vinner båda bolagen fördelar.

ProfilGruppen utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i småländska Åseda. Koncernen omsatte 774 Mkr 2002 och har 463 anställda. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Friktionssvetsning är en metod för att sammanfoga stora profilelement på ett snabbt och ekonomiskt sätt.

Kontaktperson för ekonomisk information:
Nils Arthur, VD och koncernchef,
mobil 070 – 349 57 90

Björn Jonsson, VD ProfilSvets Björn Jonsson AB
mobil 070-375 76 07

Tomas Arvidsson, informations- och IR-chef,
mobil 070 - 542 42 62, tel 0474 – 551 40
e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se