Saab

Proforma 2005 med anledning av interna organisationsförändringar

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 16:28 CEST

Under 2005 beslutade Saab genomföra en intern omstrukturering, detta medförde att 2005 års redovisade siffror för affärssegmenten förändrades. I bifogat dokument redovisas omräknade jämförelsesiffror för 2005.


Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media
Peter Larsson, Presschef
Tfn 0734-180018

Finansmarknad
Göran Wedholm, Manager Investor Relations
Tfn 013-187121, 0734-187121
Lars Wahlund, CFO
Tfn 013-187135, 0734-187135

www.saabgroup.com