Net Insight AB

Prognosjustering från Net Insight

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2003 11:51 CET

Bolaget har erhållit ytterligare en viktig order från en stor
europeisk TV-operatör. Orderbeloppet överstiger 10 MSEK och
tillsammans med övriga offentliggjorda affärer överstiger
orderingången 25 MSEK under det fjärde kvartalet. Det fakturerade
värdet under det fjärde kvartalet 2003 kommer dock att understiga 25
MSEK på grund av kundernas leverans- och projektplaner.
Bolaget har härmed vunnit de stora och mycket betydelsefulla affärer
som legat till grund för prognosen för det fjärde kvartalet.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO, Net Insight AB
Tel. 08-685 06 01, e-post fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska
bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt
från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo och
internetkommunikation till traditionell telefoni och data. Tjänsterna
tillhandahålls över en och samma infrastruktur på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt. Net Insight har cirka 100 anställda i Sverige
och USA. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer
information, se www.netinsight.net