Stockholms Naturskyddsförening

Program för Hammarbyhöjden sågas av Stockholms Naturskyddsförening

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 09:04 CEST

Nu har samrådet för programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen startat. Stora delar av Hammarbyskogen föreslås bebyggas liksom även delar av Nytorps gärde. Hammarbyskogen klassas av Stockholms stad som ekologiskt särskilt betydelsefullt.

- Våra farhågor har besannats, Hammarbyskogen kommer inte att finnas kvar om programförslaget blir verklighet säger Beatrice Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening. Det handlar om ett område som Stockholms stad själva klassar som ”ekologiskt särskilt betydelsefullt” och som har oerhört stor betydelse som närrekreationsområde för boende i Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

- Stockholms stad kör återigen över medborgarna, man vet mycket väl hur stark opinionen är för både Hammarbyskogen och Nytorps gärde men väljer ändå att hänsynslöst exploatera båda dessa viktiga områden säger Beatrice Sundberg.

Stockholms stads egen områdesanalys, som ligger till grund för programmet, visar att Hammarbyskogen har mycket stort värde. Även andra skogsområden pekas i områdesanalysen ut som värdefulla men i programmet föreslås de ändå bebyggas.

- Det här är den mest omfattande naturskövlingen på många år i Stockholm, ca 7 hektar flerhundraårig tallskog och ädellövskog kommer att försvinna om förslaget genomförs säger Ronny Fors, Stockholms Naturskyddsförening. Än en gång väljer man att strunta i vad som kommer fram i underlagsmaterial när det gäller natur- och rekreationsvärden. Vi förstår att man behöver planera för fler bostäder man det ska inte göras på bekostnad av vår närnatur och i förlängningen stockholmarnas hälsa säger Ronny Fors. 

För ytterligare information kontakta

Beatrice Sundberg, ordförande, Stockholms Naturskyddsförening.

073-719 91 33

Ronny Fors, projektledare för ett ökat grönt fokus i stadsplaneringen, Stockholms och Söderorts Naturskyddsföreningar, 070-896 36 07


Stockholms Naturskyddsförening är den största kretsen i Naturskyddsföreningen med ca 13 900 medlemmar. Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation och är partipolitiskt och religiöst obunden.