Sveriges Riksbank

Program för långa lån i kronor till rörlig ränta

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 15:01 CEST


Riksbanken meddelade den 13 februari att krediter i svenska kronor på längre löptider fortsättningsvis kommer att erbjudas mot rörlig ränta. Lån mot vanliga säkerheter ges med en löptid på 3 och 6 månader. Lån mot säkerheter i företagscertifikat ges med löptider på 3, 6 och 12 månader.

Lånen kommer att erbjudas via ett anbudsförfarande med löptider om cirka 3, 6 och 12 månader. Vilka löptider som är aktuella vid respektive auktion framgår av planeringen nedan. Exakta villkor för varje auktion kommer att offentliggöras minst två dagar innan varje auktion (minst fyra dagar för lån mot säkerheter i företagscertifikat). De annonserade beloppen kommer att fastställas med hänsyn till rådande marknadsförhållanden och utfall av tidigare auktioner.

Minimiräntan i auktionerna mot vanliga säkerheter sätts till den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid med ett påslag på 0,15 procentenheter oavsett löptid. De krediter i svenska kronor som erbjuds mot företagscertifikat som säkerhet har en minimiränta som motsvarar den genomsnittliga reporäntan under lånets löptid, med ett påslag på 0,20 procentenheter oavsett löptid.

Tabell med auktionsdatum finns i pdf-filen.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00