SKTF

Program för SKTFs förbundsmöte 6-9 september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 15:06 CEST

Sammanfattning: 240 ombud samlas i Göteborg. Förutom val av ordförande och styrelse, verksamhetsberättelse och sedvanliga dagordningspunkter så innehåller förbundsmötet nya inslag. Öppningen av förbundsmötet sker utomhus på ett möte öppet för allmänheten. I dagsprogrammet ingår åtta parallella seminarier och sju parallella workshops, som ombuden själva väljer vilka de vill delta i. Tio program kommer att behandlas under förbundsmötet, varav ett är nytt och handlar om mänskliga rättigheter. Ett annat handlar om SKTF 2012 och det är här kongressens kärnfråga ligger. Allt material går att hitta på www.sktf.se. Minst fyra presskonferenser äger rum på måndag 8 september, då också de internationella gästerna finns på plats. Mest prominent är ordförande i SKTFs motsvarighet i Sydafrika, Petrus Mashishi. Nuvarande ordförande Eva Nordmark förväntas bli omvald för fyra år.

Lördag 6 september

13.00 - 16.00 Aktiviteter på Heden, pop- och rockmusik, barnteater, dans, tal av ordföranden Eva Nordmark som öppnar och inviger kongressen på Heden. Programmet leds av Carin Hjulström-Livh och innehåller flera kända rock- och schalgerartister. Alla göteborgare inbjuds till detta, inte bara SKTF-medlemmar.

Söndag 7 september

09.00 Plenum, utskottsarbeten bl.a. diskussion om framtidsprogrammet SKTF 2012, val av ordförande, styrelse mm

Måndag 8 september

10.00 - 11.00 Åtta parallella seminarier, teman se nedan

11.00 Gästanförande av partiordförande Mona Sahlin (s)

Därefter finns Mona Sahlin tillgänglig för media

14.00 gästanförande av Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

14.20 presskonferens med Göran Johansson i Congress Lobby

15.00 Sammanräkningen av valet till ny styrelse förväntas vara klart till kl 15.00, då den nya styrelsen presenteras på presskonferens i Congress Lobby

15.30 (preliminär tid) presskonferens med kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, Congress Lobby

16.00 gästanförande av Mats Odell

16.30 Sju parallella workshops, teman se nedan

Tisdag 9 september

08.30 Plenum

11.00 - 12.00 Paneldebatt på temat "Drömjobb i kommunsektorn", se nedan

13.30 - 14.40 Avslutningsprogram

Följande program kommer att behandlas:

Välfärd, lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö, arbetsmarknad och sysselsättning, mänskliga rättigheter och likabehandling, ledarskap, jämställdhet och internationella frågor och SKTF 2012.

Seminarieteman: strukturella löneskillnader, förändring - måste det göra ont?, På spaning efter välfärdstrender som kommer, Fair landsting och kommun, Vi startade inte kriget i Irak, mänskliga rättigheter i arbetslivet och i facket, framtidens kollektivavtal, facket och klimatförändringarna.

Workshopsteman: Livspusslet goes SKTF, Mänskliga rättigheter, FacketFörändras.lokalt, Fair union, upphandling i kommuner och landsting, vad är ett gott ledarskap för SKTF? Och fördel bolagen.

Deltagare i paneldebatten "Drömjobb i kommunsektorn": Eva Nordmark, SKTF, Jonas Milton, Almega, Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen, Agneta Granberg, kommunalråd i Göteborg, Sara Pettigrew, TRIA och representant för Finansdepartementet.

Ackreditering

Sänd ett mail med namn och redaktion till peter.bloch@sktf.se före förbundsmötet.

Personer du kan kontakta inför förbundsmötet:

Marcus Gustavsson, aktiv ung förtroendevald, 29 år, byråsekreterare på Brandbergsskolan i Göteborg. Går programmet "ledare i SKTF". Tycker det är viktigt att SKTF särskilt vänder sig till yngre på arbetsplatserna. Tel 070433 56 20.

SKTF Norrköpings ordförande Tommy Thyrsson kan berätta mer om en avdelning som redan är igång med förändringsarbete. Tommy själv är 54 år och är ålderdomshemsföreståndare. De arbetar bland annat med nätverk, yrkesföreningar, fredagsmail och massagerabatt. Tel 073374 32 45.

SKTF Skellefteå är en aktiv lokalavdelning som har växande medlemsantal. Kanske beror det på att man breddat och delegerat arbetet på många händer. Man är ett 20-tal i styrelsen och 90 ombud på arbetsplatserna. Ring Ingrid Boström på tel 0910-73 61 69 eller 070 597 38 42.

Du kan också ringa:

SKTFs ordförande Eva Nordmark tel 070624 13 11,

SKTFs 2:e vice ordförande Ove Jansson tel 070642 81 69 eller

SKTFs förbundssekreterare Leif Hansson tel 070513 63 38