SMIT

Program för taligenkänning hjälper personer med belastningsbesvär

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 12:00 CEST

Över en miljon män och kvinnor har belastningsbesvär. Värk i samband med datorarbete har blivit ett växande problem för många yrkeskategorier. Kvinnor är speciellt drabbade.

Orsaken till besvären skiftar, men är oftast relaterad till:
• Stressig arbetssituation
• Monotona arbetsuppgifter
• Långa perioder framför datorn
• Skador och sjukdomar på rygg, nacke och övre extremiteter

Artiklarna om belastningsbesvär är många och huvudsakligen fokuserade på bra arbetsställningar, mus och tangentbord. Av tradition eller okunnighet missar man det som borde vara självklart, nämligen att i princip överge att använda mus och tangentbord och i stället skapa texter på annat sätt.

Under de senaste åren har XnX Data utbildat ett antal personer med belastningsproblem i att ”skriva med rösten”. För att följa upp resultatet genomfördes under försommaren 2007 intervjuer med dessa personer. Resultatet var övervägande positivt. Nedan följer några citat från uppföljningen:

”Programmet har varit helt ovärderligt för mig och ökat min frihetsgrad.”
Politisk sekreterare Riksdagen

”Programmet har hjälpt mig mycket vad gäller mina belastningsproblem. Jag är mer nöjd än väntat och har till stor del sluppit min tidigare värk.”
Forskare Lärarhögskolan

”Mina besvär med tennisarmbåge har blivit mycket bättre sen jag började skriva med rösten. Jag tjänar tid speciellt vid längre skrivelser.”
Jurist Jämo

”Att skriva med rösten har inneburit en fysisk avlastning för mig förutom en ökad tidsbesparing.”
Undervisningsråd Skolverket

”Programmet ger mig i första hand en avlastning till traditionellt skrivarbete. Detta innebär att jag inte har samma problem med spända axlar som tidigare.”
Riksdagsstenograf Riksdagen

Genom att tala till datorn och få den att skriva det man säger, reduceras behovet av att använda tangentbord och mus (men som man samtidigt parallellt har tillgång till). Förutom att skriva texten med rösten, går det också att t.ex. starta/avsluta program och välja i menyer med hjälp av röstkommandon, något som sparar många musrörelser och musklick. Med röststyrning kan också musklick och tangentbordstryckningar ersättas av ett enda röstkommando. Därigenom avlastas musarm, värkande axlar och nacke.

Uppföljningen visar att ”skriva med rösten” kan vara en metod att minska sjukskrivningar och få anställda att fortsätta i yrkeslivet, likväl som att kunna förebygga problem för personal som ligger i farozonen. Tillsammans med andra hjälpmedel för att variera arbetsställningar, blir taligenkänningsprogram ett alltmer viktigt hjälpmedel för att minska ohälsan vid datorarbete.

För ytterligare information kontakta:
Hans-Göran Persson XnX Data AB, tel 08-626 89 34
e-post: hgp@xnxdata.se
http://www.xnxdata.se

Kalle Wannberg XnX Data AB, tel 08-626 7100
e-post: kalle.wannberg@xnxdata.se
http://www.xnxdata.se