Projectplace

Projectplace tar unikt grepp med ny kollaborativ arbetsbelastningsfunktion

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 10:23 CET

Planview lanserar en ny kollaborativ arbetsbelastningsfunktion i sitt samarbetsverktyg Projectplace Enterprise. Funktionen kombinerar information om den nuvarande arbetsbördan med teammedlemmarnas självuppskattning och data över tidigare prestationsförmåga. Projektledare och chefer får en övergripande kontroll för alla pågående projekts tillgängliga resurser, vilket ger insyn i organisationens förmåga att ta emot nya uppdrag. Projectplace är det enda samarbetsverktyget där medlemmarna själva kan göra en uppskattning av sin arbetssituation, vilket öppnar för en dialog mellan projektledare och teammedlemmarna om beläggningen.

Den kollaborativa arbetsbelastningsfunktionen i Projectplace Enterprise riktar sig till team och organisationer som vill förbättra samarbetet i projekt genom en bättre överblick över arbetsbelastningen, utan att behöva implementera ett eget resurshanteringssystem. Den nya funktionen skapar kontroll över den aktuella beläggningen samt teammedlemmarnas kapacitet för att ta sig an nya uppgifter. Projektledare kan använda sig av information angående arbetsbeläggningen och teammedlemmarnas självuppskattning för att ta bättre beslut och optimera och effektivisera arbetet. Information som inte dokumenteras i traditionell tidsrapportering, som till exempel oplanerade aktiviteter eller privata förpliktelser, finns nu i systemet, eftersom alla teammedlemmar kan ge omedelbar feedback på förfrågningar om nya uppdrag.

− Med den kollaborativa arbetsbelastningsfunktionen i Projectplace Enterprise tillför vi en mycket efterfrågad dimension till projektsamarbete som hjälper organisationer att nå sina mål. Funktionen ger en detaljerad insyn i teamets arbetsbelastning och strukturerar de informella samtalen mellan projektledare och teammedlemmar om vad de jobbar med just nu och om de kan hjälpa till med nya uppgifter, säger Jason Morio, Segment Manager för Projectplace på Planview.

− De stora mängder information som finns tillgänglig idag gör att det blir allt viktigare att strukturera arbetet inför projektleveranser. Den kollaborativa arbetsbelastningsfunktionen hjälper att införa en struktur och möjliggör för indivier och team att fokusera på att jobba med rätt sak vid rätt tillfälle, säger Alan Lepofsky, Vice president och Principal Analyst på Constellation Research.

Arbetsledningsfunktionen i Projectplace innehåller:

  • Översikt över arbetsbelastningen: Översikten över arbetsbelastningen visar information över alla försenade, pågående och planerade kort och aktiviteter för varje projektmedlem inom organisationen.
  • Självuppskattning: Det är enkelt att bedöma varje persons individuella arbetsbelastning, vilket ger projektledaren möjligheten att till exempel avgöra vilken person har flest uppgifter. Det finns också ett projektfilter som gör det möjligt att avgränsa och bara visa arbetsbelastningen för personer inom ett specifikt projekt.
  • Predikativ analys: Genom att kombinera olika data, som till exempel historiska data över avslutade uppgifter, kan predikativ analys kartlägga teamprestationen och därmed fungera som vägledning för projektledaren när nya uppgifter dyker upp och hjälper dem att identifiera produktivitetströskel.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Holmlund, Senior Manager of Public Relations, Planview
+46 73 156 03 12, pholmlund@planview.com

Planview gör det möjligt för organisationer att använda sina resurser bättre och nå sina mål. Vi är den globala ledaren inom lösningar för att optimera både resurser och arbete, från strategisk planering, portfölj- och resurshantering, till projektsamarbetsverktyg och enterprise architecture. Företag inom alla industrier, från små team till globala organisationer, använder Planviews produkter Planview Enterprise, Projectplace och Troux. Huvudkontoret finns i Austin, USA, och företagets 600 anställda hjälper fler än 1 000 företag och en miljon användare.
www.planview.com