Region Värmland

Projekt Attraktiva Värmland

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 10:31 CET

Attraktiva Värmland är ett treårigt EU-projekt med Region Värmland som huvudman och regionens samtliga kommuner som medfinansiärer. Målet är att locka fler människor i yrkesverksam ålder till Värmland.

Målet skall uppnås genom riktade marknadsföringsinsatser mot prioriterade målgrupper på temat Besöka-Bo-Etablera.

– Det här är ett mycket viktigt projekt, inte minst mot bakgrund av de prognoser vi nyligen tagit fram gällande befolknings- och näringslivsutveckling. En slutsats i dessa är att vi måste öka Värmlands attraktivitet för att därigenom öka inflyttningen av kompetent arbetskraft och antalet etableringar, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande.

Projektgruppen har under hösten 2010 träffat samtliga kommuner i Värmland, besökt klusterorganisationer, landsting och många andra.

– Turnén har varit viktig och lärorik ur många aspekter. Dels för att träffa dem som vi i olika sammanhang kommer att arbeta tillsammans med under projektperioden, men också för att ta reda på nuläget vad gäller besöksnäring, inflyttning och etablering, säger projektledare Madeleine Norum.

– Under våren 2011 koncentrerar vi vårt arbete på deltagande i holländsk emigrantmässa, seminarium och utbildning i värmländskt värdskap, framtagande av en ny plattform för Värmland på webben samt produktion av ett Värmlandsmagasin, säger Stefan Westling, kommunikatör i projektet.

Kontaktperson:
Stefan Westling
054 701 11 22
stefan.westling@regionvarmland.se

www.regionvarmland.se/attraktivavarmland

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och folkbildning. Huvudman är landstinget och de 16 kommunerna i Värmland.