Region Örebro län

Projekt för 3D-printing ska främja konkurrenskraften

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2019 14:27 CET

Region Örebro län beviljar Alfred Nobel Science Park drygt 1,2 miljoner kronor för att driva ett tvåårigt projekt med inriktning mot 3D-printing. Det beslutade regionala tillväxtnämnden i dag.

– Genom projektet kommer det regionala näringslivet att kunna dra nytta av den snabba utveckling som sker inom 3D-printingen. Det är bra för den framtida konkurrenskraften och tillväxten vilket i förlängningen kan leda till nya arbetstillfällen i regionen, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

Samordning av initiativ

3D-printing, som även benämns additiv tillverkning, är en teknik i ständig utveckling, men den är än så länge relativt outforskad. De satsningar som görs är ofta små och utspridda på olika aktörer. Genom att tillsammans med Tillväxtverket stödja projektet ACES – Additive Coordination in East middle Sweden vill Region Örebro län ge Alfred Nobel Science Park förutsättningar att samordna de initiativ som finns, i samarbete med industrin.

Större genomslag

Målet med projektet, som beräknas pågå fram till och med årsskiftet 2020/21, är att lägga grunden för en gemensam plattform och ett gemensamt arbetssätt för de aktörer som arbetar med 3D-printing i östra och norra Mellansverige. Även internationell samverkan kommer att bli nödvändig vilket bland annat kan tillgodoses genom Alfred Nobel Science Parks engagemang i Vangurdinitiativet.

Projektet kommer att drivas av Alfred Nobel Science Park och förutom Region Örebro län ska länets kommuner, Örebro universitet och näringslivet vara involverade.

- Nu kan vi skapa ett större genomslag. Som science park ska vi fungera som en mötesplats mellan näringslivet och akademin. Det är precis vad vi ska göra i och med ACES, säger Mikael Melitshenko, Alfred Nobel Science Park.


Kontakt

Irén Lejegren, ordförande i regionala tillväxtnämnden, telefon: 070-663 19 75

Mikael Melitshenko, Alfred Nobel Science Park, telefon: 070-795 78 84

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.