Landstinget i Östergötland

Projekt hjälper överviktiga barn

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 08:33 CEST

Satsning på att ändra ätbeteende

Ett helt nytt projekt i Mjölby ska hjälpa överviktiga barn att få kontroll på sin vikt genom gruppbehandling. Projektet har fått anslag från forskningsfonden i Hälso- och sjukvården i västra Östergötland och kommer att pågå i två och ett halvt år.

En färsk rapport om barns vikt i Östergötland visar en entydig trend. Fler och fler barn är överviktiga. Projektet i Mjölby riktar sig till barn i åldern 8-12 år och går ut på att behandla överviktiga barn i grupp genom att rikta in sig på mekanismerna bakom ätandet. Och en sak är livsviktig. Det är inte tal om någon bantning.

– Absolut inte, säger Lena Jacobsson, sjuksköterska på barnmottagningen i Mjölby och en av tre bakom projektet. Det handlar om viktkontroll, att få barnen att växa i sin vikt och göra förändringar med myrsteg.

Ändrat ätbeteende
Metoden bakom projektet kommer från Göteborg och liknande grupper har tidigare startats i bland annat Norrköping. Behandlingen syftar till ändrat ätbeteende, fysisk aktivitet och långsiktig viktkontroll.

– Det är lättare att påverka barns beteende än vuxnas, säger Eva Fernlund, barnläkare. Och de är i en positiv ålder. De är i växandefasen, så det handlar om att få kontroll över viktökningen.

– Ibland kan små interventioner få stora effekter. Som att gå över från att äta chips till popcorn på fredagskvällen, att reglera läsk och godis till helgen och att äta nyttig mat i största allmänhet. En god måltidsordning där dagen startar med en bra frukost är nödvändigt.

Förutom Eva Fernlund och Lena Jacobsson ingår också skolsköterskan Kerstin Magnusson i projektet. Och att kommunen finns med tycker alla är mycket viktigt.

– Som skolsköterska ser jag alla barn när vi väger och mäter klasserna, säger Kerstin Magnusson. Jag kan fånga upp dem som har behov av stöd men som inte söker sig till barnmottagningen.

Stort intresse
Intresset för att vara med i grupperna har varit stort. Men eftersom projektet är ett försök blir det bara en grupp med max åtta barn. Därför tvingas Lena, Eva och Kerstin sålla bland alla som vill vara med. De som inte får plats i gruppen får i stället traditionell hjälp via barnmottagningen.

– Först gör vi en läkarundersökning och sedan gör vi intervjuer med både barnen och deras föräldrar, berättar Lena Jacobsson. Metoden bygger på motivation; både föräldrar och barn måste verkligen vilja göra det här.

– På sätt och vis skriver vi ett slags kontrakt med barnen och med föräldrarna, säger Kerstin Magnusson. Barn klarar inte att förändra sin livsstil på egen hand. Föräldrarna måste ta sitt ansvar och det inverkar på hela familjen.