Vänsterpartiet

Projekt i Umeå hamn hotas

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:21 CET

I Västerbottens transportplan finns ett utvecklingsprojekt för Umeå hamn. Det handlar om åtgärder för klimatet och trafiksäkerheten och skulle finansieras av Umeå kommun, Västerbottens län, Trafikverket och EU. Men nu har Trafikverket meddelat att deras andel av projektet, 30 miljoner kr, saknas och inte kan betalas ut. Jonas Sjöstedt har idag lämnat en fråga om detta till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M):

- Kommer projektet inte igång hindras utvecklingen av sjöfart och järnväg i Västerbotten. Frågan är också om pendeltågstrafiken Vännäs-Umeå-Holmsund nu kan bli av utan denna investering. Det är högst anmärkningsvärt att staten via Trafikverket kanske inte avser att följa det avtal som parterna gemensamt skrivit under. Ett undertecknat medfinansieringsavtal mellan berörda parter måste självklart följas, skriver Sjöstedt och ställer sedan frågan vad ministern tänker göra för att satsningen på Umeå hamn ska kunna genomföras som planerat.

Kontakt: Jonas Sjöstedt 070-554 15 21

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64