Svenska Uppfinnareföreningen

Projekt Kvinnliga Uppfinnare 2011-2014

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 14:28 CET

Svenska Uppfinnareföreningen har fått finansiering från Tillväxtverket för att utbilda handledare i konceptet MentorRing®. Målet med projektet är att fler kvinnor ska göra verklighet av sina idéer och utveckla dem till marknadsanpassade innovationer, att fler företag skapas och aktiva nätverk utvecklas. Projektet sträcker sig över tre år.

Idérundor
I november hölls ett utbildningsseminarium där sexton MentorRing-handledare utbildades. Under våren 2012 kommer några av handledarna genomföra så kallade Idérundor på olika platser i landet för att intressera kvinnor att delta i MentorRingar.

På idérundorna kan kvinnor komma i direkt kontakt med Almi, lokala uppfinnar­föreningar, PRV och NyföretagarCentrum för att ta reda på om deras idéer är utvecklingsbara och därmed intressanta att driva vidare i en MentorRing.

MentorRing
Projektet innebär att de utbildade handledarna ska driva MentorRingar på olika platser i Sverige, med finansiering regionalt från exempelvis regionförbund och länsstyrelser samt medfinansiering från andra lokala organisationer. 

En MentorRing består av 8-10 deltagare under ledning av en handledare som fått sin utbildning av Svenska Uppfinnareföreningen. Deltagare i en MentorRing är kvinnor som har fått sin idé bedömd av en innovationsrådgivare hos exempelvis Almi. En idé kan vara en produkt, tjänst eller metod. En MentorRing pågår under ett år.

Syftet med en MentorRing är att metoden väsentligt förkortar tiden från idé till färdig produkt på marknaden. Medlemmarna i MentorRingen får relevant kompetenshöjning och samtidigt etableras ett användbart nätverk för medlemmarna i gruppen. Detta omfattar också de externa kontakterna som anlitas i projektet. Arbetet i MentorRingen sker under sekretess.

Idérundor under 2012

  • Linköping 3 april
  • Borlänge/Falun 3 april
  • Malmö 16 april
  • Helsingborg 17 april
  • Kalmar 18 april
  • Sundsvall vecka 19
  • Göteborg hösten 2012

För mer information:
Wanja Bellander, projektansvarig, 070-733 21 85, wanja.bellander@binnova.se
Marianne Stenborg, biträdande projektledare, marianne.stenborg@qul.se         

Projektet drivs av Svenska Uppfinnareföreningen och finansieras av Tillväxtverket inom programmet Främja kvinnors företagande.

Svenska Uppfinnareföreningen är en riksorganisation och nätverk för etablerade och framtidens uppfinnare, innovatörer och företag vars syfte är att främja uppfinningarnas förverkligande inom den svenska företagsamheten. Medlemsföreningar finns från Malmö i syd till Luleå i norr. Nätverket har tillgång till, och hjälper varandra, med rådgivning, coachning, problemlösning, inspiration, finansiella- och näringslivskontakter. Vi fungerar som lotsar i den komplexa organisation som innovationssystemet i Sverige idag består av.  Arrangemang i form av studiebesök, seminarier och utbildningar är regelbundet återkommande. Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening med Salomon August Andrée som grundare.